Лотерея топ: цена билета от 60 рублей — играть в «Топ-3» на сайте Столото

Содержание

Лотерея тип топ МСЛ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про участь у державних лотереях, що проводяться оператором державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» з використанням мережі Інтернет

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.»є оператором державних лотерей (надалі - Оператор) та пропонує фізичним особам, які досягли 18 років, взяти участь в державних лотереях через мережу Інтернет, у тому числі здійснити ставки у державні лотереї та, у разі виграшності білета лотереї, отримати приз (виграш) відповідно до цього Договору та умов проведення відповідної державної лотереї.

1.  ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Публічний договір – цей правочин між Оператором та Користувачем про участь останнього у лотереї/її окремому тиражі через мережу Інтернет на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Користувачів,з моменту акцептування публічної оферти Користувачем (надалі – «Договір»).

Публічна оферта

– пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі, яка досягла 18 років, у відповідності до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про участь в державній лотереї на умовах, що містяться в публічній оферті.

Акцепт – надання Користувачем повної і безумовної відповіді Операторові на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою та умовами проведення відповідної державної лотереї шляхом проставлення відмітки (позначки) напроти відповідного пункту під час реєстрації.

Розповсюджувач особа, що за дорученням Оператора здійснює прийняття ставок безпосередньо у Користувачів, виплату призів (виграшів), а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням лотерей;

Користувач – фізична особа, що досягла 18 років та зареєструвалась на сайті.

Ставка – плата Користувача, що здійснюється у безготівковій формі, за одноразову участь у розіграші лотереї чи її окремого тиражу.

Особистий рахунок – зведений показник субрахунків, що використовуються для інформування Користувача про кошти, які він може отримати при виплаті виграшу і використати як ставку.

Субрахунок «Власні кошти» – показник, що використовується для інформування Користувача про суму коштів, яку він може використати на здійснення ставки/ставок у обрану ним державну лотерею/лотереї.

Субрахунок «Виграні кошти» – показник, що використовується для інформування Користувача про суму коштів, яку він може отримати як виграні кошти на його банківський рахунок (в інший спосіб, визначений цим Договором, умовами проведення відповідної державної лотереї та узгоджений між Оператором/Розповсюджувачем та Користувачем) або спрямувати на здійснення ставки/ставок у державні лотереї Оператора.

Сайт – сукупність апаратних і програмних засобів Оператора, що використовується, зокрема, для прийняття ставок за допомогою мережі Інтернет та надання Користувачам інформації щодо умов проведення лотерей, їх призів та результатів розіграшу лотерей.

Офіційний сайт оператора в мережі Інтернет: www.msl.ua.

Сервіси – власне сайт, а також комп’ютерні програми, що надають Користувачу змогу через мережу Інтернет здійснити від свого імені ставку для участі в лотереї, отримати приз, у разі виграшу Користувача у лотерею, чи одержати інформацію щодо розіграшу і розповсюдження лотерей.

Реєстрація – процедура створення за ініціативи Користувача в інформаційній системі Оператора облікового запису користувача, який дозволяє ідентифікувати конкретного гравця в лотерею, отримати Користувачу доступ до особистого кабінету гравця.

Умови проведення лотереї – локальний акт Оператора, який визначає правила гри і порядок проведення ним лотереї, що оприлюднений на сайті та/або у загальнодержавному друкованому засобі інформації.

Лотерея – масова гра, яка проводиться або проводитиметься Оператором, участь в якій можлива через мережу Інтернет, і передбачає розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями відповідно до умов проведення лотереї.

Обліковий запис користувача (Особистий кабінет гравця) – зареєстрована на сайті за ініціативи Користувача веб-сторінка, на якій відображається інформація про Користувача, зокрема особистий рахунок, особисті дані Користувача, здійсненні Користувачем ставки і результати за цими ставками, а також дозволяє Користувачу здійснити ставку та отримувати виграш у лотереї від свого імені.

Інші терміни у Договорі, вживаються у тому значені, яке передбачено чинним законодавством України або загальноприйняте у лотерейній сфері.

2.  АКЦЕПТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

2.1.  Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Оператором Акцепту. Здійснюючи Акцепт Користувач також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови Договору.

Користувач несе повну відповідальність за ознайомлення ним із умовами Договору, а також із умовами проведення лотереї, у розіграші якої він бере участь, у тому числі із усіма наступними змінами, що вносяться Оператором до умов Договору або умов проведення лотереї.

2.2.  Оператор має право в односторонньому порядку змінювати умови Договору, про що повідомляє Користувача шляхом направлення останньому електронного повідомлення на електронну пошту, вказану Користувачем під час реєстрації. Зміни до умов Договору вступають в силу з моменту їх розміщення/публікації на сайті.

Оператор має право в односторонньому порядку змінювати умови проведення державної лотереї.

2.3.  Продовження використання сервісів після розміщення/публікації змін до умов Договору значитиме підтвердження Користувачем таких змін та його згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

Користувач повинен припинити користуватися сервісами, якщо він не погоджується зі змінами до умов Договору. В такому випадку Користувач має право отримати всі кошти, що знаходяться на особистому рахунку, та заблокувати власний обліковий запис користувача у порядку передбаченому Договором.

Інші правила та умови, обов’язкові до виконання Користувачем під час користування сервісами, можуть бути включеними до Договору шляхом наведення окремих гіперпосилань у тексті Договору.

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.  За Договором Оператор бере на себе зобов'язання безоплатно за допомогою сайту, а також комп’ютерних програм, які доступні для завантаження на сайті, забезпечити можливість Користувачу через мережу Інтернет здійснювати сплату ставок для участі у відповідній державній лотереї або її окремого тиражу на умовах, визначених умовами проведення відповідної лотереї, та зараховувати суму виплаченого призу (виграшу) на субрахунок «Виграні кошти».

Оператор самостійно визначає лотереї чи їх окремі тиражі, розіграші яких здійснюється через мережу Інтернет. Оператор має право припинити розіграш лотереї через мережу Інтернет, про що публікує відповідне повідомлення на сайті.

Розповсюджувач наділений правом діяти в інтересах та від імені Оператора стосовно виконання покладених на нього обов’язків і реалізації наданих йому прав.

3.2.  Використання сайту, а також комп’ютерних програм, які доступні для завантаження на сайті, для оплати ставок через мережу Інтернет регулюється положеннями цього Договору. Проведення лотереї або її окремого тиражу регламентується чинним законодавством України та умовами проведення відповідної державної лотереї, зокрема:

Умовами проведення державної числової тиражної лотереї «Мегалот»;

Умовами проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга»;

Умовами проведення державної грошової лотереї «Лото-Забава»;

Умовами проведення лотереї «Гарячі Гроші»;

Умовами проведення лотереї «Морський бій»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «9 муз»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Автомайстерня»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Алхімік»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Банк»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Більярд»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Бодібілдінг»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Подорож до мрій»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Сам собі бармен»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Стріли Амура»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет - лотереї «Щедрий урожай»;

Умовами проведення державної грошової Інтернет – лотереї «Вдала втеча».

3.3.  Лотерея проводиться за принципами рівності та випадковості, що тлумачяться відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону України «Про державні лотереї в Україні».

4.  РЕЄСТРАЦІЯ

4.1.  Для участі у лотереї або в її окремому тиражі Користувач зобов’язаний пройти процедуру реєстрації. Реєстрація складається з:

4.1.1.  направлення Користувачем реєстраційної форми на сервер інформаційної системи Оператора;

4.1.2.  автоматичне створення неактивованого облікового запису користувача;

4.1.3.  активація облікового запису користувача Користувачем.

Оператор залишає за собою право відмовити особі у реєстрації облікового запису користувача.

4.2.  Користувачем може бути виключно особа, яка досягла 18 років та не проживає на тимчасово окупованій території України чи на території проведення операції об'єднаних сил (ООС).

Особа, яка не може бути Користувачем, не має право на користування сервісами. Обліковий запис користувача такої особи блокується, а кошти, що знаходяться на особистому рахунку, (окрім випадків, передбачених законодавством) повертаються їй.

4.3.  Користувач самостійно заповнює форму реєстрації на сайті. Користувач зобов’язаний надати достовірну та повну інформацію про себе щодо питань, які вказані в формі реєстрації, зокрема:

−  логін Користувача;

−  адресу своєї електронної пошти;

−  власну дату народження;

−  номер мобільного телефону;

−  пароль;

−  підтвердження паролю (повторне введення паролю).

Логін Користувача повинен бути унікальним в межах інформаційної системи Оператора. Унікальність логіну перевіряється системою автоматично під час реєстрації. Логін Користувача повинен бути від 6 до 15 символів. Логін Користувача може складатись виключно із символів: a-z, A-Z, 0-9, _, -, #, @.

Пароль повинен містити від 8 до 15 символів і складатись з літер латинського алфавіту та цифр.

Заповнюючи форму реєстрації Користувач також проставляє відмітки (позначки) напроти відповідних пунктів стосовно ознайомлення ним із умовами політики конфіденційності  та умовами цього Договору, тобто відбувається надання Акцепту.

Після коректного заповнення Користувачем всіх полів і проставлення всіх позначок у реєстраційній формі Користувач натискає клавішу «Зареєструватися» під реєстраційною формою, чим направляє цю форму для подальшої обробки на сервер інформаційної системи Оператора.

4.4.  На сервері інформаційної системи Оператора виконується автоматична перевірка даних, наданих Користувачем у формі реєстрації, на відповідність всім формальним вимогам, що висуваються.

В разі якщо перевірка пройшла успішно, створюється не активований обліковий запис користувача. На адресу електронної пошти Користувача, що вказана у формі реєстрації, надсилається лист з унікальним гіперпосиланням для активації облікового запису користувача.

Для активації облікового запису користувача, Користувач повинен перейти за гіперпосиланням, яке вказане в листі, чим підтверджує достовірність адреси своєї електронної пошти.

4.5.  Після завершення процедури реєстрації Користувач отримує право на використання сервісів.

4.6.  Користувач може мати лише один обліковий запис користувача. Якщо Користувач зареєстрував більше одного облікового запису користувача, Оператор має право заблокувати їх у порядку передбаченому Договором.

4.7.  Якщо Користувач виявив, що він має більше одного облікового запису користувача під різними логінами, то він зобов’язаний негайно повідомити про це Оператора.

В такому випадку при підтвердженні Користувачем належності йому більше одного облікового запису користувача й відсутності його вини щодо створення більше одного облікового запису користувача Оператор заблокує один із облікових записів користувача на вибір Користувача і надасть йому змогу вивести кошти з особового рахунку облікового запису користувача, що блокується.

4.8.  Користувач зобов’язаний підтримувати надані ним Оператору дані під час реєстрації та (або) ідентифікації в актуальному стані.

4.9.  Користувач не має право реєструвати обліковий запис користувача, якщо йому належить обліковий запис користувача, що заблокований Оператором.

5.  ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

5.1.  Оператор залишає за собою право у будь-який момент ініціювати процедуру ідентифікації шляхом направлення відповідного запиту Користувачу.

5.2.  Під ідентифікацією розуміється отримання від Користувача наступної інформації та (або) підтверджуючих документі (зокрема документи, що посвідчують особу):

5.2.1.Особисті дані Користувача (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, стать тощо).

5.2.2.Паспортні дані Користувача (серія та номер паспорта, орган, яким видано паспорт, дата видачі паспорта, громадянство, ідентифікаційний код тощо).

5.2.3.Адресу проживання Користувача (країна, місто, поштовий індекс, вулиця, номер будинка, номер квартири тощо).

Надання інформації та документів здійснюється онлайн на сторінці особистого кабінету гравця.

Необхідні документи, які Користувач зобов’язаний надати Оператору для підтвердження певної інформації, можуть визначатись Оператором самостійно.

5.3.  Обліковий запис користувача може бути заблокований на період часу поки Користувач не надасть Оператору запитувану інформації та (або) підтверджуючі документи, необхідні для ідентифікації Користувача.

В такому випадку кошти на особистому рахунку будуть недоступні для здійснення ставок у лотереї, отримання виграшу або виведення допоки Користувач не буде ідентифікований.

5.4.  Під верифікацією розуміється підтвердження Оператором відповідності особи Користувача у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним. Випадки здійснення верифікація зазначені в чинному законодавстві України та можуть зазначатись в умовах проведення державної лотереї.

6.  ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ

6.1.  Користувач має право використовувати сервіси з метою:

6.1.1.  поповнення власного особистого рахунку;

6.1.2.  отримання виграних у лотереї коштів;

6.1.3.  актуалізації вказаній у реєстраційній формі інформації;

6.1.4.  надання додаткових даних необхідних для ідентифікації Користувача;

6.1.5.  ознайомлення з умовами проведення лотерей;

6.1.6.  обміну інформацією між Оператором та Користувачем, в тому числі з питань участі Користувача у лотереях;

6.1.7.  отримання Користувачем іншої інформації щодо проведення Оператором розіграшів лотерей.

6.2.  Використання сервісів іншим способом, ніж передбаченим Договором, заборонено.

6.3.  Беручи участь у лотереї Користувач усвідомлює ризики втрати коштів, які використані для здійснення ставки, в наслідок алеаторності такого правочину.

6.4.  Користувач зобов’язаний використовувати обліковий запис користувача одноособово. Користувач не може використовувати сервіси на користь третіх осіб.

6.5.  Користувач зобов’язаний використовувати сервіси винятково з некомерційною метою для задоволення особистих потреб.

6.6.  Користувач не має права використовувати сервіси під час вчинення будь-яких шахрайських чи інших неправомірних дій.

6.7.  Користувач не має права використовувати будь-які програмні чи апаратні пристрої для участі в лотереї, окрім тих, що передбачені цим Договором або іншими угодами між Оператором і Користувачем.

6.8.  Користувачу не дозволяється переказувати кошти з одного особистого рахунку на інший або передавати/продавати власний обліковий запис користувача третім особам.На кошти особистого рахунку не нараховуються відсотки чи проценти.

6.9.  Обліковий запис користувача підлягає блокуванню у випадку його невикористання протягом трьох (3) років. Користувач має право звернутися до Оператора з проханням розблокувати обліковий запис користувача, який був заблокований у випадку його невикористання протягом трьох (3) років. Оператор має права вимагати від Користувача надання пояснень, оригіналів та/або копій (в тому числі в електронному вигляді) документів та іншої інформації, необхідної для встановлення належності Користувачу заблокованого облікового запису. Користувач погоджується, що право власності на кошти з особистого рахунку облікового запису користувача, який був заблокований у випадку його невикористання протягом трьох (3) років, переходить до Оператора з моменту блокування такого облікового запису користувача.

6.10.  Права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми і інші об’єкти інтелектуальної власності належать Оператору. Користувач може використовувати відповідні об’єкти права інтелектуальної власності протягом усього строку дії Договору на території України виключно в мінімальному об’ємі необхідному для участі Користувача у лотереї й реалізації прав, передбачених Договором.

7.  БЕЗПЕКА

7.1.  Оператор несе відповідальність виключно за безпеку обробки інформації про обліковий запис користувача в інформаційній системі Оператора.

7.2.  Користувач самостійно забезпечує зберігання даних про обліковий запис користувача поза інформаційної системи Оператора.

7.3.  Користувач самостійно забезпечує конфіденційність логіну та паролю.

7.4.  Користувач зобов’язаний негайно повідомити Оператора про будь-який випадок несанкціонованого використання облікового запису користувача та (або) про будь-яке порушення конфіденційності свого логіну чи паролю.

7.5.  Оператор не несе відповідальності за шкоду, завдану Користувачу в наслідок отримання третіми особами інформації про обліковий запис користувача.

8.  ПОРЯДОК БЛОКУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧА

8.1.  Користувач може самостійно онлайн на сторінці особистого кабінету гравця заблокувати свій обліковий запис користувача на певний період чи назавжди.

8.2.  Оператор має право заблокувати обліковий запис користувача у випадках:

8.2.1.не досягнення особою, яка володіє обліковим записом користувача, 18 років;

8.2.2.проживання Користувача на тимчасово окупованій території України чи на території проведення операції об'єднаних сил (ООС),

8.2.3.належності Користувачу більше одного облікового запису користувача;

8.2.4.ненадання Оператору запитуваної інформації та (або) підтверджуючих документів, необхідних для ідентифікації чи верифікації Користувача;

8.2.5.використання облікового запису користувача третьою особою;

8.2.6.використання Користувачем будь-яких програмних чи апаратних пристроїв для участі в лотереї, окрім тих, що передбачені Договором або іншими угодами між Оператором і Користувачем;

8.2.7.невикористання облікового запису користувача більше трьох (3) років;

8.2.8.наявності у Оператора підстав вважати, що відповідний обліковий запис користувача використовується для вчинення шахрайства, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення або інших неправомірних дій;

8. 2.9.виявлення помилкового (у тому числі – такого, що відбулось в результаті некоректної роботи інформаційної системи Оператора) нарахування грошових сум на особистий рахунок відповідного Користувача;

8.2.10.  використання Користувачем будь-яких виявлених ним положень умов проведення державних лотерей, процедурних аспектів порядку розіграшу державних лотерей, технічних властивостей, помилок та збоїв програмного забезпечення або систем, які використовуються для організації та проведення державних лотерей, якщо таке використання забезпечує йому будь-які переваги та підвищує вірогідність отримання виграшу в порівнянні з іншими гравцями;

8.2.11.  виникнення у Оператора підозри щодо використання Користувачем будь-яких виявлених ним положень умов проведення державних лотерей, процедурних аспектів порядку розіграшу державних лотерей, технічних властивостей, помилок та збоїв програмного забезпечення або систем, які використовуються для організації та проведення державних лотерей, якщо таке використання забезпечує йому будь-які переваги та підвищує вірогідність виграшу в порівнянні з іншими гравцями;

8. 2.12.  порушення Користувачем умов Договору;

8.2.13.  виникнення в Оператора/Розповсюджувача підстав вважати, що може мати місце порушення визначених користувачем самообмежень щодо участі в державних лотереях;

8.2.14.  виникнення в Оператора/Розповсюджувача підстав вважати, що користувачу варто зробити перерву щодо участі в державних лотереях в рамках правил відповідального відношення до лотерейних ігор;

8.2.15.  запровадження Оператором на виконання стандартів відповідального відношення до лотерейних ігор обмежень для користувача/користувачів щодо участі в державних лотереях.

8.2.16.  інших випадках передбачених Договором.

8.3.  Про факт і причини блокування облікового запису користувача Оператор повідомляє Користувача у листі, який направляється протягом 24 годин з моменту блокування облікового запису користувача на адресу електронної пошти, зазначену у реєстраційній формі. За загальним правилом Оператор блокує обліковий запис користувача на невизначений строк. Оператор має право встановити конкретний строк блокування облікового запису користувача. Кошти на особистому рахунку будуть недоступні для здійснення ставок у лотереї і повертаються Користувачу.

8.4.  В окремих випадках у Договорі може бути передбачений інший порядок блокування облікового запису користувача.

8.5.  У випадку помилкового отримання Користувачем коштів в результаті будь-яких помилок в роботі інформаційної системи Оператора, Оператор має право заблокувати обліковий запис користувача, а кошти на особистому рахунку будуть недоступні для здійснення ставок у лотереї або виведення. Оператор (Розповсюджувач від імені Оператора) має в односторонньому порядку списати помилково отримані Користувачем кошти. Якщо в результаті такого списання, баланс відповідного особистого рахунку набуває від’ємного значення, то такий від’ємний показник вважається заборгованістю Користувача перед Оператором (на підставі ст. 1212 Цивільного кодексу України). Після списання в повному обсязі помилково отриманих Користувачем коштів чи самостійного перерахування Користувачем цих коштів Оператору (Розповсюджувачу як представнику Оператора), обліковий запис користувача буде розблоковано.

8.6.  У випадках, передбачених п.п. 8.2.8 та п.п. 8.2.10 Договору, блокування облікового запису користувача відбувається на строк, необхідний для проведення внутрішнього розслідування, а у випадку, якщо за підсумками проведення такого розслідування факт використання облікового запису користувача для вчинення неправомірних дій буде підтверджено − період блокування відповідно подовжується на строк, необхідний для проведення слідства (дізнання) на підставі чинного законодавства України. Кошти на особистому рахунку будуть недоступні для здійснення ставок у лотереї, отримання виграшу або виведення протягом усього строку блокування з зазначених у цьому підпункті випадках.

8.7.  У випадку, передбаченому п.п. 8.2.3 Договору, Оператор блокує всі облікові записи користувача. За результатами проведення внутрішнього розслідування Оператор на власний розсуд розблоковує один із облікових записів користувача. Кошти на особистому рахунку будуть недоступні для здійснення ставок у лотереї, отримання виграшу або виведення протягом усього строку блокування. Користувач може отримати кошти з особистого рахунку заблокованих облікових записів користувача виключно після завершення внутрішнього розслідування Оператора.

8.8.  У випадку блокування облікового запису користувача Оператор має право вимагати від Користувача надати пояснення, оригінали та/або копії (в тому числі в електронному вигляді) документів та іншу інформацію, яка може знадобитись Оператору для проведення внутрішнього розслідування.

Внутрішнє розслідування Оператора не може проводитись довше шести (6) місяців.

9.  ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

9. 1.  Користувач підтверджує, що кошти, які використовуються для здійснення ставки у державну лотерею, не здобуті в результаті вчинення будь-яких злочинних дій.

9.2.  Усі пов’язані з особистим рахунком фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу з боку Оператора у порядку передбаченому Правилами проведення фінансового моніторингу, затвердженими Оператором, та чинним законодавством України.

9.3.  Користувач повинен негайно повідомити Оператора про виявлену ним підозрілу активність пов’язану із його обліковим записом користувача або інших Користувачів на сайті.

10.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1.  Користувач використовує сервіси на власний ризик. Оператор не надає жодних гарантій стосовно використання сервісів.

10.2.  Оператор не несе відповідальність за будь-які збитки завдані Користувачу в наслідок використання сервісів.

10.3.  Користувач погоджується відшкодувати будь-які збитки Оператора, що завдані Користувачем в наслідок використання ним сервісів.

11.  ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЛОТЕРЕЇ

11.1.  Оператор рекомендує Користувачу перед початком участі у лотереї встановити обмеження щодо максимальної тривалості ігрової сесії чи ліміт суми ставок за певний період. Це сприятиме виваженому підходу Користувача до участі у лотереї.

11.2.  Користувач може онлайн на сторінці особистого кабінету гравця самостійно встановити обмеження максимальної тривалості ігрової сесії (часу, протягом якого Користувач грає у лотереї на сайті). Максимальний час ігрової сесії обраховується у хвилинах.

11.3.  Користувач може онлайн на сторінці особистого кабінету гравця самостійно встановити ліміт суми ставок, який він може зробити протягом 24-х годин.

11.4.  Оператор залишає за собою право контролювати активність Користувачів на сайті з метою впровадження заходів направлених на запобігання виникненню ігрової залежності у гравців. За результатами аналізу даних про активність Користувачів на сайті може складатися список Користувачів із високим рівнем вірогідності захворення на лудоманію.

Стосовно кожного з Користувачів із високим рівнем вірогідності захворення на лудоманію Оператор має право встановлювати певні ліміти максимальної тривалості ігрової сесії чи суми ставок, які такий Користувач зможе зробити протягом 24-х годин. Рішення Оператора щодо встановлення лімітів Користувачу є персоналізованим, остаточним і оскарженню не підлягає.

Рішення Оператора щодо встановлення лімітів Користувачу не є медичним діагнозом та направлене на зниження ризиків його захворення на лудоманію, виходячи із індивідуальних обставин ігрової історії такого Користувача.

Користувач повідомляється про рішення Оператора щодо встановлення лімітів шляхом направлення електронного повідомлення на електронну пошту, вказану Користувачем під час реєстрації.

12.  ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ

12.1.  Оператор має право запровадити за власним бажанням і на визначених на власний розсуд умовах одну або декілька програм лояльності. Програма лояльності може стосуватись лише певної категорії осіб.

12.2.  Умови такої програми лояльності визначаються в окремій угоді між Користувачем і Оператором. Оператор в будь-який момент має право припинити проведення програми лояльності або змінити умови її проведення.

12.3.  Оператор зобов’язаний повідомити про початок проведення ним програми лояльності на сайті. Переваги, отримані Користувачем внаслідок участі у програмі лояльності, є персональними і не можуть бути передані іншій особі.

13.  ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

13.1.  Мета, обсяги, порядок збору та обробки персональних даних, отриманих Оператором/Розповсюджувачем під час виконання умов цього Договору визначається Політикою конфіденційності .

14.  ПОРЯДОК ВИПЛАТА ВИГРАШІВ

14.1.  Користувач, здійснюючи ставку (оплачуючи конкретний білет лотереї) через Інтернет, погоджується, що виплата виграшу буде здійснена в безготівковій формі у спосіб, передбачений цим розділом Договору та умовами проведення відповідної державної лотереї, в межах проведення якої виплачується виграш.

14.2.  Виграші розміром до 29 999,00 грн. включно за ставками, здійсненими через мережу Інтернет на сайті, виплачуються шляхом зарахування суми коштів, що відповідає виграшу Користувача, на субрахунок «Виграні кошти» (з врахуванням приписів Податкового кодексу України).

14.3.  Користувач зобов’язаний негайно повідомити Оператора про будь-які помилки в роботі інформаційної системи Оператора, які призвели до неправильного нарахування грошових сум на особистий рахунок відповідного Користувача.

Користувач зобов’язаний повернути кошти отримані ним в наслідок будь-яких помилок в роботі інформаційної системи Оператора. У випадку неповернення зазначених коштів Оператору (Розповсюджувачу як представнику Оператора) Користувач несе кримінальну, цивільну та іншу передбачену законодавством України відповідальність.

14.4.  Виграші розміром 30 000,00 грн. чи більше виплачуються згідно з умовами проведення відповідної державної лотереї. Для оформлення виплати виграшів зазначеної категорії Користувач повинен звернутися до Розповсюджувача. 

14.5.  Виграші у лотерею оподатковуються згідно з чинним законодавством України.

15.  ПОРЯДОК ПОПОВНЕННЯ СУБРАХУНКУ «ВЛАСНІ КОШТИ» ТА ВИВЕДЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ІЗ СУБРАХУНКУ «ВИГРАНІ КОШТИ» КОРИСТУВАЧА

15.1.  Для поповнення та виведення грошових коштів з субрахунків Користувач зобов’язаний використовувати кошти, розрахункові рахунки, платіжні картки, акаунти платіжних систем, які належать йому особисто.

15.2.  Поповнення субрахунку «Власні кошти» здійснюється за вибором Користувача за допомогою платіжного доручення, платіжної картки VISA/MasterCard або іншого доступного способу.

Користувач має право вивести кошти з субрахунку «Власні кошти» при умові письмового звернення до служби технічної підтримки сайту. Користувач не може вивести кошти з субрахунку «Власні кошти» навіть за умови письмового звернення, якщо він не зробив хоча б одну ставку у державну лотерею.

15.3.  Мінімальна сума коштів поповнення субрахунку «Власні кошти» складає 20 гривень.

15.4. Виведення коштів Користувача із субрахунків здійснюється виключно на особистий банківський рахунок Користувача, електронний гаманець відкритий в будь-якій електронній платіжній системі на ім’я Користувача, готівкою в пунктах розповсюдження Оператора особисто Користувачу. 

Користувачу забороняється ініціювати виведення коштів Користувача із субрахунків на користь третіх осіб, незалежно від ступеня споріднення.

15.5.  Користувач, що не пройшов процедуру ідентифікації передбачену розділом 5 Договору, має право на виведення протягом двадцяти чотирьох (24) годин з субрахунків коштів, які у сумарному розмірі не перевищують встановленого на сайті ліміту.

15.6.  Мінімальна сума коштів, які можна вивести із субрахунків, залежить від способу виведення.

15.7.  Надходження грошових коштів на рахунок Користувача або поповнення субрахунку «Власні кошти» може зайняти від 1 до 7 днів і залежить від способу поповнення/виведення коштів та внутрішніх правил платіжної системи, за допомогою якої здійснюється платіж.

15.8.  У разі виникнення технічних помилок, які призвели до відміни проведення платежу при виведенні грошових коштів з субрахунку «Власні кошти» чи субрахунку «Виграні кошти», кошти зараховуються Оператором (Розповсюджувачем від імені Оператора) на зазначений субрахунок Користувача.

15.9.  Оператор/Розповсюджувач не стягує з Користувача комісію за здійснення розрахунків, пов'язаних з поповненням/виведенням коштів з субрахунків. Комісія може стягуватися банками або платіжними системами, за допомогою яких здійснюються розрахунки.

15.10.  Комісія, яка стягується банками або платіжними системами, сплачується за рахунок суми коштів, що виводяться Користувачем.

15.11.  Оператор/Розповсюджувач не несе відповідальність за якість роботи фінансових партнерів.

15.12.  Оператор/Розповсюджувач не несе відповідальність за правильність даних, введених Користувачем з метою поповнення/виведення коштів з субрахунків.

16.  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

16.1.  Користувач має право звернутися до Оператора/Розповсюджувача з приводу запитань, що виникають у зв’язку із використанням сервісів чи умовами Договору, проблемами, образливим контентом, невиконанням Політики конфіденційності, шляхом дзвінка за номером телефону, направлення повідомлення на електронну адресу чи листа на поштову адресу, що вказані на сайті.

последние 100 тиражей гослото, постоянное обновление

Архив тиражей лотереи ГОСЛОТО ТОП 3 ПОБЕДА. Последние 100 тиражей. В таблице справа можно нажать на любую из 10 цифр (от 0 до 9). При нажатии соответствующее число выделится во всех комбинациях, в которых оно всречалось (выпадало). Для того чтобы быстро спуститься к последнему тиражу вниз страницы, следует нажать на ссылку "Вниз", находящуюся под блоком с числами. Для того чтобы подняться обратно к верху таблицы с архивом тиражей гослото ТОП 3, необходимо нажать на ссылку "Вверх", размещенную над числовым блоком. Архив тиражей гослото топ3 обновляется по мере проведения розыгрышей. Эти данные можно загрузить в Microsoft Excel для дальнейшей обработки и прогнозирования будущих результатов лотереи.

№ ТиражаЧисло 1Число 2Число 3
178467248
178468793
178469355
178470632
178471137
178472393
178473761
178474859
178475886
178476865
178477728
178478178
178479793
178480297
178481406
178482292
178483483
178484035
178485408
178486144
178487530
178488133
178489846
178490873
178491288
178492381
178493543
178494990
178495327
178496173
178497227
178498215
178499089
178500602
178501426
178502218
178503602
178504267
178505033
178506880
178507624
178508764
178509626
178510956
178511515
178512512
178513274
178514285
178515852
178516658
178517077
178518733
178519717
178520536
178521111
178522629
178523668
178524831
178525592
178526802
178527776
178528075
178529864
178530562
178531633
178532998
178533679
178534613
178535384
178536260
178537593
178538111
178539577
178540970
178541139
178542227
178543461
178544423
178545244
178546074
178547906
178548925
178549904
178550225
178551605
178552366
178553483
178554717
178555566
178556476
178557936
178558574
178559658
178560888
178561713
178562365
178563941
178564647
178565950
178566768

Частота выпадения чисел в Гослото ТОП-3 в 100 последних тиражах для 1-го столбца

6(14 раз)2(14 раз)5(11 раз)7(11 раз)8(11 раз)9(10 раз)1(8 раз)4(8 раз)3(7 раз)0(6 раз)

Частота выпадения чисел в Гослото ТОП-3 в 100 последних тиражах для 2-го столбца

6(13 раз)7(13 раз)3(12 раз)2(11 раз)1(10 раз)8(10 раз)9(9 раз)0(8 раз)4(7 раз)5(7 раз)

Частота выпадения чисел в Гослото ТОП-3 в 100 последних тиражах для 3-го столбца

3(16 раз)6(13 раз)8(12 раз)5(11 раз)7(11 раз)4(10 раз)2(9 раз)1(7 раз)0(6 раз)9(5 раз)

Частота выпадения чисел в Гослото ТОП-3 в 100 последних тиражах общая для всех столбиков

6(40 раз)3(35 раз)7(35 раз)2(34 раз)8(33 раз)5(29 раз)1(25 раз)4(25 раз)9(24 раз)0(20 раз)


Сайт Лото Забава, Мегалот, ТИП ТОП

Лото Забава (лото-забава) является популярной государственной лотереей по всей Украине. Призовой фонд составляет несколько миллионов гривен. Розыгрыши проводятся еженедельно по воскресеньям в 9:00 и транслируются на канале 1+1. Результаты Лото Забава выкладываются на сайте после эфира программы.

Забава плюс

Теперь шансов выиграть в лото еще больше: по трем игровым полям лотерейного билета; до 10 дополнительных номеров Забава плюс на 1 билете; в конкурсе «Полювання за грошима» во время эфира; в студии. Чтобы получить денежный приз достаточно купить билет лото, посмотреть результаты и узнать сумму выигрыша.

Тираж Лото Забава

Каждый последний тираж Лото Забавы для удобства публикуется на главной странице, остальные можно найти в архиве. Сайт создан для удобного поиска результатов по любой игре. Здесь Вы найдете информацию о том, как выиграть в лотерею, что такое МСЛ Украина, правила игры, новости и акции.

Лотереи ТИП ТОП - новинка от МСЛ

Совсем недавно в мире азарта появились новые лотереи ТИП и ТОП. Вся информация и результаты тиража ТИП ТОП публикуются на сайте ежедневно после проведения розыгрышей. Для вас доступна детальная статистика по сумма выигрышей и количество победителей. Покупайте лотерейные билеты МСЛ и выигрывайте крупные денежные призы.

Как выиграть в лото?

Т.к. числа на билетах заполняются автоматически, то для того чтобы выиграть нужно купить выигрышный лотерейный билет. Обращение к игрокам от Григория Лебедева, который прислал письмо в нашу редакцию.

Так сложилось, что лотерея - это азартная игра, в которой выигрыш, в большей степени, зависит от удачи и фортуны. Многие думают и рассчитывают на то, что купив больше билетов - сразу их окупят и получат свой заветный миллион. Такие мысли посещают каждого участника: раз уж я потратил столько денег - то выигрыш полагается мне. Судя по коментариям к тиражам, так думает большинство игроков.

Официальные данные лотерей МСЛ: представлены результаты последних тиражей

Лотерея топ 3 как играть

оРоРG G G N N D D D D D D Н Н Н G G G G G G G G N N Д от ДД Н Н Н Н Д Д Д Н Н Н G G G Ð²Ñ d ^ воР· N N N D ° ов. ÐμÐ »Ð ° Ñ Ð¼Ð Ð¤ÐμÑ O 3 Ð'Ñ ЦТС Ð³Ð¸Ðμ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸ дМ Ð¸Ð³Ñ -N N D Ð¼Ñ Ð »Ñ Ñ Ñ Ð¾Ñ: Ñ Ð Ð¾Ñ Ñ¹ÐºÐ ° ФÐμÑ Ð¼Ð ° D Ð¹Ñ DN Ð§Ñ Ð'о.

Google PageRank: 0 из 10

Google PageRank: 1 из 10

Google PageRank: 3 из 10

ламинирование lm lm lm lnm монокуляр монокуляр монокуляр диафрагма монокуляр монокуляр морда? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Ð ?? С ?? Ð¸Ñ Ð¾Ð Ð¾Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ñ Ð Ð Ð¸ÐиРРРРРР?? С ?? С ?? ÐμÑ Ð ?? Ð ??

Рейтинг Alexa: # 10,283,061 Google PageRank: 0 из 10 TIC Яндекса: 50

Боеприпасы Р ?? С ?? С ?? ÐμÑ Ñ ?? вÐÑ Ñ ?? ÐμÑ ?? Штормовой метатель Шторм плечевой Шампунь Шторм. Количество проблемных бриджей на штанах Совместно с Shift of the Shutters: Shadow of the Spaces of Shadow of Shadow of Shadow. Ð ·. С ?? С ?? С ?? С ?? ÐμÑ Ñ ?? вÐÑ Ð ?? Ð ?? ÐμÐμÑ Ñ ??

Google PageRank: 0 из 10 Яндекс ТИЦ: 0

Рейтинг Alexa: # 22 365 391 Google PageRank: 1 из 10

Magenta Exclusive lamine gummy Размер облаков такой же, как в случае боевого ложа и сердца земли С ?? С ?? Ð ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Ампер Ампер Амос Ампер Ампер Ампер Амос Ампер ?? Ампер

Google PageRank: 1 из 10

ОК С? ипгÑÑ ?? Ð ° С ?? Ð ?? Ð ?? ÐμÑ Ð Ð¶Ðμ-Ñ ?? Ð °, нР° Ð ?? Ð ° ÐμÐμÐμÐμÐ Ð ÐμÑ Ð ?? Ð ÐμÐÑ Ñ ?? ÐнÐÑ ?? С ?? и - поРÐÐÐÑÑ ?? Ð ° С ?? Ð ?? Ð ?? ÐμÑ ?? нР° С ?? Земельные участки С ??

Рейтинг Alexa: # 10 603 625 Google PageRank: 0 из 10 TIC Яндекса: 10

Сумма Р ?? Ð ?? Ð ?? ?? {?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ± ÐμÑ ?? пÐμÑ ?? ÐμÐ½Ð¸Ñ ?? Ð'Ð »Ñ ?? Shapes Shutter Shape Bells Колокола Spary
Ð ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????????

Google PageRank: 0 из 10 Количество, количество, количество, количество, количество P. Плечи Шторма Плечо Шторм Отверстие Shallow Storm - Storm? Ð ?? С ?? ³Ñ? мÐμÐ½Ñ ?? Ð ?? Ð ° Ð ° жÐ'Ñ ?? С ?? APARTURE Ð ± ÐμÑ ?? онР° ÐÑÑ ?? ÐμÐ ÐÑÑ ?? С ?? Ð ° вÐÑÑ Ñ ?? С ?? С ?? С ?? С ?? Буря Буря и Шторм помета. Рейтинг Alexa: # 9 923 942

Google PageRank: 2 из 10

ОК РІР »С ?? Имя человека совпадает с именем человека и всей городской территории и области деятельности. Μ ?? Ð ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ,,,, ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????????????????? , С ?? С ?? Ð¸Ñ Ð¸, Ñ ?? Ð Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ñ Ñ Ð Ð Ð Ð. Рейтинг Alexa: # 20,889,468

Google PageRank: 1 в 10

Ð ?? С ?? С ?? Любить ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Сумма, сумма, сумма, сумма? Сумма Сумма? Количество Уровень количества ДАВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВХОД. Время, время, время, час, время, время, время. ЛМ М ЛМ ЛМ М М ЛМ ЛМ М ЛМ ЛМ М Л, Л М Г Л Л О Р М ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Помет помет - Помет - «Ð ?? Ð ° Ð · Ðμà РРР»Ð ?? Ð »Ð ???? (048) 705 47 47 Google PageRank: 2 из 10 Сумма и сумма амортизации. Ð ?? С ?? С ?? С ?? С ?? Ð ° С ?? Размер формы. Ампер Ампер Ампер Ампер Амурс Essentials Ð³Ñ ?? С ?? Ð · ÐÐв пÐÑÑ Ñ ?? С ?? ÐÐÐÑ Ð ?? Ð'ÐμÑ ?? С ?? С ?? Размер узора. Ампер Google PageRank: 0 из 10 Google Trends - это график для отслеживания сезонности основных слов. Эта диаграмма позволяет вам лучше понять сезонные изменения в полярности запросов по определенной теме. значения относятся к максимуму, который рассматривается как 100. Чтобы получить подробную информацию о количестве запросов в любой момент времени, наведите курсор на график.

Лотерея "Топ-3". Как не проиграть до тиража: 7 важных моментов! | Академия Азарта

Когда мы говорим об анализе лотерей, то мы должны понимать, что: либо лотерея запрограммирована под определенный сложный механизм генерации чисел, либо организатор лотереи перед розыгрышем собирает данные о поданных вариантах, машина анализирует эти варианты и выдает такой набор чисел, который предполагает наименьшую отдачу призового фонда. Тогда во втором случае мы будем иметь с массовой психологией и попыткой его проанализировать. Зачем? Чтобы не поступать "как все" и не попадать со своими вариантами в массу, т. е. определить такие числа, которые будут поданы наименьшим числом игроков.

Разберем такой подход на примере лотереи "Топ-3". Прежде чем перейти конкретно к анализу, замечу, что в данной лотерее СРАЗУ НУЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ БИЛЕТОВ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОЧЕРЕДНОСТИ ЧИСЕЛ. Соответственно для работы остаются следующие варианты: "ЛЮБЫЕ 3", "ЛЮБЫЕ 2", "ТОЧНО 1".

Теперь конкретно к таблице: желтым выделены числа, выпавшие 2 раза в одном тираже, зеленым - 3 раза. Справа от таблицы чисел приводится таблица сумм выпавших четных и выпавших нечетных чисел - это наша важная опора!

Итак, определяя 3 числа для тиража мы должны придерживаться следующих правил:

1. Эти 3 числа должны быть разными.

2. Не должно быть в нашем арсенале сочетаний 0,1 или 0,2 или 0,1,2.

3. Избегайте любых парных или тройных четных или нечетных сочетаний,
например, 3,5 или 2,4 или 1,3,5.

4. Сумма четных чисел в тираже редко превышает значение "8", поэтому
сочетания 4,8 или 4,6, или 2,8 или 6,8 нужно исключить.

5. Старайтесь включать в тираж не более одного четного числа, так как в
75% случаев сумма четных чисел МЕНЬШЕ суммы выпавших НЕЧЕТНЫХ,
в том числе и по причине редкости их выпадения!

6. Избегайте упоминания числа "0".

7. Избегайте сочетания чисел 8,9.

ЕЩЕ РАЗ: ЭТИ 7 ПРАВИЛ НЕ ИСЧЕРПЫВАЮТ ВСЕГО АРСЕНАЛА - ИЗУЧАЙТЕ И ПРОВОДИТЕ АНАЛИЗ, ТОГДА ВЫ ИЗБЕЖИТЕ ТАКИХ ВАРИАНТОВ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЕТ ОСНОВНАЯ МАССА ИГРОКОВ!

УДАЧИ В РАБОТЕ!

ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ СДЕЛАЮ АНАЛИЗ ЛОТЕРЕИ 12\24.

Играть в супер-розыгрыше ЕвроМиллионов онлайн

Билеты на супер-розыгрыш Евромиллионов поступили в продажу!

Самое волнующее событие в календаре европейских лотерей возвращается, и вы можете приобрести на него билеты уже сейчас*! Ближайший Супер-розыгрыш Евромиллионов состоится в пятницу, 5 февраля 2021 и разыграет потрясающий гарантированный джекпот в €130 миллионов! Обеспечьте свое участие в супер-розыгрыше EuroMillions, купив билеты заранее!

*Ваши билеты примут участие в тираже Евромиллионов, который пройдет 05. 02.2021.

Как участвовать в супер-тираже Евромиллионов онлайн

Покупайте лотерейные билеты на супер-розыгрыш Евромиллионов онлайн, выбрав пять основных номеров из диапазона (1-50) и два номера «Лаки Стар» (1-12). Наши представители приобретут от вашего имени официальный билет EuroMillions, который затем будет отсканирован и загружен в вашу учетную запись на сайте. Нажмите здесь, чтобы узнать о работе сервиса подробнее. Покупайте стандартные билеты или выберите систематическую форму, которая позволит вам использовать все возможные комбинации выбранных вами номеров, тем самым предлагая вам еще больше шансов на выигрыш!

Что такое супер-розыгрыш EuroMillions?

Супер-розыгрыш ЕвроМиллионов – это проводящееся несколько раз в год особое лотерейное событие, в ходе которого разыгрывается огромный джекпот. Это самый захватывающий лотерейный тираж в Европе!

Супер-тираж лотереи проводится так же, как и обычный тираж, с единственным отличием: гарантированный джекпот составляет не менее €100 миллионов. В случае если никто не угадает все номера, первый приз перейдет на следующий тираж. Джекпот продолжает аккумулировать до тех пор, пока не достигнет верхней отметки в €210 миллионов. Джекпот может оставаться на этой отметке на протяжении четырех тиражей. После этого, если джекпот не будет сорван, призовые деньги будут распределены между победителями в следующей призовой категории.

Супер-розыгрыш EuroMillions – один из самых ожидаемых лотерейных тиражей года! Пройдите по ссылке, чтобы узнать больше о супер-розыгрыше Евромиллионов.

     

Лотерея драфта НБА для чайников - Blogg на паркете - Блоги

Сегодня «Лейкерс», «Селтикс», «Никс» и еще десяток клубов узнают свое будущее. FAQ по этому событию.

Что такое драфт?

Про это есть отдельный гид для чайников.

Вкратце: в отличие от привычной нам системы со спортивными школами и секциями в Америке спорт до профессионального уровня развивается параллельно с учебной программой – сначала в школах, потом в колледжах. На драфте профессиональные клубы закрепляют права на уходящих из колледжа студентов, а также на подходящих молодых игроков из-за рубежа. Потом эти игроки могут подписать первый контракт только с тем клубом, который их выбрал.

Что такое лотерея драфта?

Лотерея драфта определяет порядок, в котором на драфте будут выбирать не попавшие в плей-офф 14 клубов. Лотерея проходит в середине мая, драфт – в конце июня, после финала НБА, когда все клубы уже ушли на каникулы.

Зачем она нужна?

В основе американского клубного спорта лежит принцип равенства: каждый клуб при правильном развитии может стать чемпионом, вне зависимости от размеров рынка или кошелька владельца. Но важен не только вопрос «как развивать» (умный менеджер может оказаться в любой команде), но и вопрос «что развивать». Во всех видах спорта принят обратный порядок драфта –  слабые команды выбирают раньше, сильные выбирают позднее, будущие звезды идут туда, где нет уже сформировавшихся звезд, у каждого клуба есть шанс в течение нескольких лет получить суперзвезду.

Но такая система изначально порочна и способствует тактике «слива» – менеджмент, в надежде получить топового студента на драфте, может намеренно ослабить состав, чтобы проиграть как можно больше матчей и получить как можно более высокий пик. В прошлые годы устраивались целые гонки между клубами – кто проиграет больше и получит права на Карима Абдул-Джаббара, Билла Уолтона, Хакима Оладжувона. Сейчас эти позорные «соревнования» не прекратились, но участие в них ничего не гарантирует.

Лотерея драфта делает так, что худшей команде не гарантирован первый номер драфта – его может получить любая команда, не попавшая в плей-офф.

Как она проходит?

Каждый год в середине мая в Нью-Йорке в присутствии представителей всех 14 лотерейных команд в лототрон запускается 14 шариков. С помощью этих шариков выбирают трех победителей, которым достанутся первый, второй и третий номера на драфте, и так определяют порядок, в котором будут выбирать клубы на драфте в июне.

Где ее можно посмотреть?

Розыгрыш шаров не транслируется. После того как за кулисами определят порядок, в котором команды будут выбирать, специальный человек подготовит конверты с логотипами клубов. Церемонию вскрытия конвертов как раз и покажут по телевидению, где их вскроют в обратном порядке – от 14-го до 1-го. Своеобразное шоу, которое призвано держать всех в напряжении.

14 команд, 14 шариков. Значит, у каждой по 1 шарику. У всех равные шансы?

Нет. Чем хуже команда выступила в сезоне, тем больше у нее шансов на победу в лотерее. На шариках – не названия команд, они просто пронумерованы с 1 по 14. То, что лотерейных команд сейчас столько же, сколько шариков – совпадение. Шаров было 14 и до того, как в лигу вошли «Шарлотт Бобкэтс» в 2004 году, и их будет столько же, и когда лига расширится с 30 до 32 команд через несколько лет.

Так почему 14 шариков?

Математика.  Из четырнадцати шариков можно составить 1001 разную комбинацию по 4 шара (порядок, в котором их достают, не имеет значения). В комбинаторике это называется «сочетание из 14 элементов по 4). Например, если бы шариков было 3, а достать нужно было бы 2, то комбинаций было бы три: 1-2, 1-3 и 2-3. А из четырнадцати можно достать четыре шарика 1001 разным способом (от 1-2-3-4 и 1-2-3-5 до 10-12-13-14 и 11-12-13-14)– практически круглое число.

1000 комбинаций распределены между 14 командами (последняя – «11-12-13-14», никому не назначена). Например, из лототрона достали комбинацию 2-7-8-13. Такое сочетание «назначено» одной из команд – она и выиграла лотерею.

Сколько комбинаций шариков полагается каждой команде? Это зависит от количества побед в прошлом сезоне?

Это не зависит от числа побед, только от места в таблице. Неважно, сколько побед было у худшей команды сезона – ноль или двадцать – она все равно получит 250 комбинаций, то есть будет иметь 25%-ный шанс выиграть лотерею.

У второй худшей команды – 199 комбинаций, у третьей – 156, у четвертой – 119, у пятой – 88, у шестой – 63, у седьмой – 43 и так далее. Лучшая команда из тех, что не попали в плей-офф (в этом году это «Майами» с показателями побед-поражений 41-41), получит 5 шансов из 1000 на победу в лотерее.

А если у двух команд одинаковое количество побед и поражений?

Такое случается часто. Например, в этом сезоне «Никс» и «Тимбервулвз» разделили 24-е и 25-е места (шестую-седьмую строчку с конца) с одинаковыми показателями побед. Таким образом, каждой достанется среднее число комбинаций – не 63 и 43, а по 53 у каждой. Такое может происходить и при равенстве трех и более команд

В том случае, если пополам число комбинаций не делится (нечетное число), то лишнюю комбинацию разыгрывают на тайбрейке «подбросом монетки». Это происходит за пару недель до лотереи и на самом деле тоже проводится с помощью лототрона, а не монетки. Равное количество шариков с названиями команд бросают в машину, затем достают победителя.

Эта же процедура тайбрейка определяет, в каком порядке будут выбирать равные команды, если не выиграют в лотерее. В этом году «Миннесота» выиграла тайбрейк у «Нью-Йорка» и будет выбирать выше, чем «Никс» (конечно, если только «Никс» не получат один из первых трех пиков).

А что будет, если достанут никому не положенную 1001-ю комбинацию?

Просто вернут шарики в лототрон и разыграют снова, как будто ничего не произошло. В любом случае после того, как четыре шарика достают и определяют 1-й пик, их снова возвращают в лототрон для розыгрыша второго, а потом и третьего пика.

Погодите, то есть могут три раза вытащить комбинации одной и той же команды?

Мочь-то могут, но если вытаскивается повторная комбинация, происходит то же самое, что и в случае с «1001-й». В прошлом году «Филадельфия» выиграла 1-й номер, а потом снова выпала их комбинация при определении 3-го номера. Шарики вернули и разыграли снова, вытянув комбинацию «Бостона».

То есть любая команда, не попавшая в плей-офф, имеет шансы на 1, 2 или 3 пик?

Лотерея выигрывалась с 1,7% вероятности (Роуз в «Чикаго», Уиггинс в «Кливленд» и затем в обмен в «Миннесоту») и даже с 1,5% - в 1993 году «Орландо», уже выбравшее Шака под первым номером годом ранее и практически вышедшее в плей-офф, имело всего 1 комбинацию из 66 (тогда вытаскивали 2 шарика из 12, 66 комбинаций) – но выиграло первый пик при худших шансах.

«Бостон» вышел в финал Востока, как они могут выиграть лотерею?

В некоторых случаях клуб уже успел обменять право на свой выбор в другую команду. «Бруклин» Михаила Прохорова, занявший последнее место в этом году, даже если выиграет лотерею, отдаст этот пик в «Бостон». Еще в 2013 году они отдали «Бостону» свое право выбора на драфте-2017 – а с ним, по сути, и все комбинации в лотерее. Так лучшие шансы на 1-й пик перешли к «Бостону», который до сих пор борется в плей-офф.

Все будущие обмены пиков первого раунда можно посмотреть здесь.

Во втором раунде выигравшие в лотерею команды будут выбирать в том же порядке?

Нет, во втором раунде порядок определяется местом в таблице в прошлом сезоне. Даже если условный «Финикс» выиграет 1-й номер в лотерее, во втором раунде у них так и останется 32-й номер, а не 31-й, поскольку они закончили регулярный сезон 2016/17 вторыми с конца.

Лотерея была всегда?

Вплоть до 1965 в НБА действовало правило «территориальных пиков», по которому клуб мог отказаться от своего выбора в первом раунде, чтобы вне очереди забрать игрока из близлежащего колледжа. Так «Филадельфия» получила Чемберлена, а «Цинциннати» – Оскара Робертсона. В 1966 году правило заменили подбрасыванием монетки – первый пик разыгрывали между двумя худшими командами лиги. Монетка отправила Абдул-Джаббара в «Милуоки» (а не в «Финикс»), Мэджика Джонсона – в «Лейкерс» (а не в «Чикаго»), Хакима Оладжувона – в «Хьюстон» (а не в «Портленд»).

После того как в 1984 году «Хьюстон» второй год подряд «сливал», чтобы получить пик повыше, новый комиссионер НБА Дэвид Стерн решил реформировать систему – вместо двух худших команд равные шансы на 1-й пик получали все команды, не попавшие в плей-офф. В первый год из лототрона доставали конверты, но после обвинений в подстроенной отправке Патрика Юинга в «Никс» заменили их шариками для пинг-понга.

В 1990 году ввели взвешенную систему, где худшей команде полагалось 11 комбинаций из 66, а лучшей – всего одна; в 1994 поменяли ее на ныне действующую систему с четырнадцатью шариками и 25% у худшего клуба лиги.

Почему к лотерее в этом году приковано большое внимание?

Во-первых, сам набор новичков этого года считается очень сильным, способным подарить сразу нескольких звезд. Маркелл Фульц называется будущим лидером клуба НБА, о Лонзо Болле (а также его папаше и его кроссовках) слышали даже те, кто не очень интересуется баскетболом, хорошие перспективы есть еще у нескольких игроков. Любая команда хотела бы выиграть лотерею и получить Фульца или Болла.

Во-вторых, три самые популярные команды лиги – «Лейкерс», «Селтикс» и «Никс» – имеют шансы на первый пик. У ЛАЛ есть 15,6% на первый номер и 46,9% на топ-3. У «Селтикс» – вообще 25% на №1 и 64,3% на топ-3. Шансы «Никс» не так велики (18,3% на топ-3), но болельщики все равно в нетерпении.

Наконец, лотерея очень сильно повлияет на перспективы ЛАЛ, «Филадельфии» и «Сакраменто».

 • Если пик «Лейкерс» не попадет в топ-3, он по условиям обмена перейдет в «Филадельфию».
 • Кроме того, у «Филадельфии» есть и свой пик, а с ним и право обменяться местами с «Кингз», если те окажутся выше (то есть «Сакраменто» никак не сможет получить 1-й пик).
 • У самих «Кингз» есть пик «Нового Орлеана», но защищенный в топ-3. А если «Кингз» вдруг выпадут из топ-10 (шансы на это – 1 из 5000, но «Сакраменто» всегда «везет»), то вообще должны будут отдать этот пик «Чикаго».

Таким образом, лотерея может дать богатство, а может и забрать. У «Кингз» в теории могут оказаться 2-й и 10-й пики, а может не быть никакого. У «Филадельфии» могут быть одновременно №1 и №4, а может быть только №6. У ЛАЛ может быть Фульц/Болл, а может не быть никого – и вероятности этих двух событий практически одинаковые. А эффект совершенно разный. И все решат шарики для настольного тенниса.

Что такое защищенный пик?

Если в обмене было поставлено условие, что пик останется у прежнего клуба, если попадает в определенный диапазон (топ-3, топ-5, топ-14 и так далее), то такой пик называется «условным» или «защищенным». Например, «Новый Орлеан» во время обмена Казинса договорился с «Сакраменто», что пик, который они отдадут в «Кингз», останется у НОП, если будет в топ-3. А «короли» в таком случае получат пик-2018.

Если «Лейкерс» не попадут в топ-3 – это трагедия?

Это очень грустно. ЛАЛ упустят не только пик-2017, но и пик-2019 – в обмене этого пика с «Орландо» было обговорено, что они отдают его через два года после выполнения обязательства перед «Филадельфией». Если пик-2017 остается у ЛАЛ, то в «Филу» уедет пик-2018, а пик-2019 по правилам НБА тоже должен остаться в Лос-Анджелесе, и «Орландо» ничего не получит (кроме двух пиков второго раунда).

Для строящейся команды разница между двумя пиками первого раунда (один из которых – высокий на сильном драфте) и одним – колоссальна.

Все же подстроено, верно?

За 32 года лотереи было выдвинуто множество теорий, почему (и как) все подстроено. Ну не может же быть такого, чтобы в 2003 году «Кливленд» получил ЛеБрона, который сам практически родом оттуда, а в 2008 «Чикаго» – чикагца Роуза с 1,7% шансов? Как в 2012 году лига нашла покупателя для «Нового Орлеана», если не пообещала первый пик и Энтони Дэвиса? Почему «Филадельфия» выиграла лотерею именно в тот сезон, когда лига настоятельно порекомендовала им сменить генерального менеджера?

Впрочем, такие теории как-то упускают из виду тот факт, что всемогущей лиге нужно как-то еще и подговорить те клубы, которые не выиграют в лотерею. Думаете, Майкл Джордан со спокойной душой смотрел на то, как Энтони Дэвис уплывает из рук «Шарлотт»? На церемонии розыгрыша шариков присутствуют представители всех команд, и за все это время никто не раскрыл заговора даже через много лет после ухода из спорта. Даже вольным каменщикам не снилась такая секретность!

А еще на лотерее присутствует аудиторская компания Ernst & Young, а ей такой крупный скандал с таким большим клиентом будет совсем ни к чему. Это, конечно, не банкротство Enron, но пятно на репутации будет огромное.

Быть может, есть более простое объяснение – никакого заговора нет?

Увы, победу любого клуба в лотерее можно назвать подстроенной и обосновать, зачем это было нужно. Поэтому конспирологические теории продолжат появляться, и их будет больше, чем комбинаций из 14 шариков по 4…

Мне не нравится эта система! Лотерею не собираются убирать?

Не столько «собираются», сколько «хотят». Несколько лет назад было предложено радикальное изменение – «Колесо драфта», по которому всем клубам каждый год будут доставаться разные пики. То есть в какой-то год команда получит 5-й номер, на следующий год – 23-й, на следующий – 14-й, на следующий – 2-й и так далее. Позиции, таким образом, не были бы привязаны к месту в предыдущем сезоне, за 30 лет все клубы по одному разу выбирали бы первыми (вторыми, третьими, последними). Но это предложение было бы очень сложно ввести сразу, когда так много пиков обменены в другие команды с разной защитой. Идея пока на очень зачаточном уровне.

Другая идея – уменьшить шансы худших команд на высокие пики и/или разыгрывать больше, чем три пика. В 2014 году совет владельцев команд НБА голосовал за то, чтобы шансы худшей команды снизились до 11%, у четырех худших команд лиги были равные шансы, и дальше разрывы в вероятностях были меньше. Семнадцать человек были за, тринадцать – против, и этого не хватило для того, чтобы изменить систему (для этого нужно ¾ голосов, то есть минимум 23 голоса «за»).

Тем не менее, лотерея нуждается в доработке, и в какой-то момент к этому вопросу вернутся. Разговоры о том, что без лотереи худшие команды так и останутся на дне – беспочвенны, ведь многие клубы выбрали своих лидеров совсем не под первым или вторым пиками. Кавай выбран не в лотерее, Яннис выбран не в лотерее, Гобер выбран не в лотерее, Батлер под последним пиком первого раунда, Дрэймонд Грин выбран вообще во втором раунде, а Айзейя Томас –самым последним на драфте.

Сейчас у НБА будет хороший полигон для наблюдения – у «Бруклин Нетс» при слабом составе не было высоких пиков ни в 2016, ни в 2017, вероятно, не будет и в 2018 (тоже «долг» перед «Бостоном»). Если к концу действия текущего Коллективного соглашения НБА (истекает в 2022) «Бруклин» сможет собрать достойную команду без высоких пиков драфта, лига наверняка задумается о том, чтобы реформировать лотерею и избавить нас от бесконечных «сливных» сезонов, когда клубы играют не ради побед, а ради шариков от пинг-понга.

Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Jesse D. Garrabrant/NBAE

Всё о моментальной лотерее Тип Топ от МСЛ

Тип и Топ - это лотереи, которые пользуются популярностью у жителей Украины уже не один год. Согласно доступной информации на сайте организатора, запуск первого розыгрыша был успешно проведен осенью 2013 года, и их организовал оператор государственной лотереи Украины, компания «М.С.Л.». Название Тип-Топ - это как бы отсылка к тому, что все будет хорошо («все будет тип-топ»). Рекламная компания для старта лотерей Тип и топ отличалась невероятной масштабностью.Были отсняты расширенные телевизионные ролики, принимающие участие не только квалифицированные работники киноиндустрий, но и сами компании «М.С.Л.». В одной из реклам участвующих победительница Олимпиады по фехтованию, украинка Яна Шемякина.

На тот момент это были самые простые в плане правил и самые доступные в финансовом плане лотереи. Билеты стоили всего 1 и 2 гривны, а выиграть можно было 100000 и 200000 гривен. Большой Тип-Топу принесло то, что розыгрыши не только каждый день, но даже дважды в сутки - днем ​​и вечером.Рейтинг лотереи держится на стабильно высоком уровне, так как она считается одной из самых выигрываемых в Украине. Главные призы уже успели забрать 140 украинцев.

Где купить билеты

Наиболее просто купить билеты лотерей Тип или Топ - приложение для смартфонов и планшетов. Программу можно скачать с сайта оператора государственного лотереи «МСЛ», перейдя по какой-либо там ссылке mobile.msl.ua. Или отсканировать QR-код, который можно найти на страничке с предписаниями игры.Приложениео многофункциональное, оно подходит для всех устройств, работающих на операционной системе Андроид. При помощи можно:

 1. Регистрироваться в системе и создать личный кабинет с сохранением данных о покупках лотерей.
 2. Смотреть статистику выигрышей, выигрышные игровые комбинации.
 3. Пополнять баланс и совершать покупку лотереи в один клик.
 4. Просматривать результаты тиражей всех лотерей в два клика.
 5. Проверять свой билет непосредственно в приложении.
 6. Находить ближайшие точки продажи лотереи «МСЛ».
 7. Знакомиться с самыми свежими новостями компании.

Чтобы установить приложение, нужно изменить настройки безопасности гаджета. Для этого нужно открыть директорию «Настройки», перейдите в раздел «Безопасность», отметьте галочкой графу «Неизвестные источники». После загрузки и инсталляции программы безопасности можно вернуть к первоначальным.

Электронных онлайн билетов лотерей Тип и Топ на сегодняшний день нет, поэтому купить их на сайте компании нельзя.Зато это можно сделать в стационарных точках продажи билетов. Полный список адресов, где продаются лотереи «МСЛ», есть на сайте компании, просто по ссылке https://msl.ua/ru/default/buy, выберите свой город и отыщите ближайший к вам лотомаркет, киоск, фирменный стол или фирменный островок, или точка распространения лотерей.

Как заполнить билет?

Заполняется билет лотереи Тип и Топ вам не придется, игровые комбинации выбираются автоматически компьютером и печатаются на билете.Чтобы купить один или несколько билетов, к примеру, в стационарной точке положения лотереи, нужно действовать в такой последовательности:

 1. Обратиться к продавцу и попросить пробить билет лотереи Тип или Топ (или оба).
 2. Указать, сколько игровых вариантов вы хотите оплатить. Максимальное число комбинаций, которые печатаются на одном купоне - 10. Каждая комбинация состоит из 6 чисел, диапазон чисел - от 0 до 9. Если вы хотите оплатить больше, чем 10 игровых вариантов, они будут напечатаны на следующем купоне.
 3. Указать, в скольких тиражах лотереи вы хотите участвовать. Это может быть один тираж или 2, 3, 4, 5, 6. В первый раз тиражах можно использовать одну и ту же игровую комбинацию или разные.
 4. Оплатите билет. На сегодняшний день стоимость билета лотереи Тип составляет 2 гривны, а лотереи Топ - 5 гривен. Каждый игровой вариант и каждый тираж оплачиваются отдельно.

Билет с напечатанной комбинацией чисел нужно сохранить до окончания розыгрыша, чтобы иметь возможность получить свой выигрыш.Билет, купленный в приложении, сохранится в личном кабинете в приложении.

Правила - как играть в лотерею?

Главное правило игры в этот лотерею - напечатанная в билете игровая комбинация должна в точности совпадать с выпавшими из лототрона шарами с номерами. Значение имеет последовательность выпадения шариков - она ​​должна быть точно такой же, как у вас в билете. К примеру, ваша комбинация - 1, 2, 3, 4, 5, 6, и шары с номерами от 1 до 6 выпали в такой же последовательности - сначала 1, затем 2, 3, 4, 5, 6.Если порядок будет нарушен, то есть шарики выпадут, например, в такой очередности - 1, 2, 3, 4, 6, 5, то джек пот вы не получите, но все равно выиграете, просто сумма будет меньше. Даже если совпадение лишь одно число на одной из шести позиций, билет становится выигрышным. Поэтому важно следить за тем, какие органы выпадают из лототрона, в какой из них совпадают, и какие из номеров совпадают с указанными в вашем купоне.

Компания «МСЛ» даже разработала специальную таблицу, благодаря которой можно быстро определить размер выигрыша.Такие таблички почему-то отсутствуют на сайте государственного лотереи, но они печатаются на флаерах, которые распространяются в точках продаж и лотомаркетах. Если вы намерены играть в Тип или Топ постоянно, информацию о выигрышных комбинациях шаров лучше сохранить.

Как увеличить шанс победы?

Есть два метода увеличения шансов на выигрыш в лотерее Тип или Топ. Первый - увеличение количества игровых комбинаций чисел в купоне. Вы можете сами выбирать цифры, но вы оплатите не один, а несколько вариантов.К примеру, если у вас есть 10 гривен, можно купить сразу 5 одиночных билетов. Причем не забывайте, что каждый из этих вариантов может оказаться выигрышным, ведь в каждом билете может совпасть несколько чисел. Ну и второй метод повышения шансов на выигрыш - оплатить сразу несколько тиражей. Принцип тот же - чем больше числовых комбинаций оплачено, тем больше вероятность сорвать джек пот или получить крупную сумму.

Как проходят розыгрыши?

Розыгрыши лотереи Тип проходят каждый день в 15:28, а розыгрыши лотереи Топ проводится каждый день вечером в 22:58.Их можно смотреть в прямом эфире на канале ЕСПРЕСО TV. Сам процесс розыгрыша занимает минимум времени. В помещении с лотерейными автоматами не присутствуют никакие люди, все автоматизировано, процесс снимается камерами. Итак, в студии установлены шесть отдельных барабанов, каждый из которых выдает один шарик с цифрой. Сначала в первый барабан засыпается комплект из 9 шаров, они перемешиваются, один из шариков попадает в центральную трубку, когда включается подсос, и поднимается вверх.Затем в следующий лототрон засыпается комплект шаров, и все происходит в такой же последовательности.

Все шарики одинаковые по физическим параметрам, а потому каждый из них имеет шанс попасть в трубку и принести кому-то удачу. Таким образом из шести лототронов получают шесть шаров с выигрышными числами. На это уходит немногим больше одной минуты, и розыгрыш окончен. После этого в максимально подробно разъясняется, какая комбинация чисел считается выигрышной и сколько денег она приносит победителю.Человек сразу после розыгрыша может посмотреть на экран и понять, удачная ли его комбинация, даже билет проверить не нужно.

Что можно выиграть?

В лотереях Тип и Топ можно выиграть денежные призы. В первой джек пот составляет 200000 гривен, во второй - 500000 гривен. Но даже если не все цифры совпали с выигрышной числовой комбинацией, можно получить приз. Рассмотрим пример с лотереей Тип:

 1. Совпала одна цифра в начале или конце ряда - игрок выигрывает 2 грн.
 2. Совпали две цифры подряд в начале или в конце ряда - игрок получает 10 грн.
 3. Совпадение по трем числам - выигрыш 80 грн.
 4. Совпадение по четырем числам - выигрыш 400 грн.
 5. Удачно совпали пять чисел подряд - игрок получает 3000 грн.
 6. Ну а если все шесть шаров соответствуют цифрам в билете, игрок получает джек пот в размере 200000 грн.

Это не все игровые комбинации, которые могут принести доход. Подробная информация есть на скрине в подзаголовке «Правила - как играть в лотерею?».

Как узнать результат розыгрыша?

Самый простой способ узнать результаты каждого тиража - смотреть прямой эфир на канале ЕСПРЕСО TV. Однако если вы по каким-то причинам пропустили розыгрыш, есть другие методы. Во-первых, можно использовать установленное на смартфон или планшет приложение, информация там обновляется максимально оперативно. Также в интернете есть много сайтов, публикующих результаты тиражей лотерей Тип и Топ. Или, как вариант, можно обратиться к продавцу той точки, где вы покупали билет.Он проверит его на специальном аппарате и сразу сообщит, выиграли вы или нет, если да, то сколько. И если сумма небольшая (до 3000 гривен), может сразу выдать деньги.

Еще один альтернативный вариант узнать, какие шарики выдал лототрон, выиграли вы или нет - использовать сайт МСЛ. Там нужно выбрать раздел с лотереей Тип и Топ, на главной странице снизу есть поле «Проверить свой билет». В поле вводится номер, можно увидеть штрихкодом на вашем купоне. Нажав «Проверить», вы моментально узнаете результат розыгрыша и выигранную сумму.На этой же странице приведены данные о последних дневных и вечерних тиражах, а также время, оставшееся до следующего розыгрыша. Если доступ к интернету у вас на данный момент, просто позвоните консультанту компании «МСЛ» по номеру (044) 205 00 95, он ответит на все ваши вопросы и поможет проверить купон.

Как получить выигрыш?

Если вы купили купон лотереи Тик или Ток в стационарной точке продаж, предъявите его продавцу (можно посетить любой лотомаркет, не обязательно тот, где приобреталась лотерея).Продавец его проверит, сумма если выигрыша составляет 3000 гривен или меньше, выдаст деньги сразу на месте. Большие суммы выдаются после оформления заявки в офисе компании «МСЛ».

Если вы покупали лотерею через приложение для мобильных и планшетов, то выигрыш составляет не более 29999,99 гривен, выигрыш будет переведен на ваш счет в личном кабинете. Это происходит без запроса с вашей стороны, без проверки купона, автоматически, в течение 24 часов после того, как будут получены результаты тиража.

Если выигрыш большой, его размер составляет 30000 гривен или больше, для его помощи нужно обратиться в службу поддержки компании «МСЛ». Это можно сделать такими способами:

 1. По телефону горячей линии (044) 205 00 95 или 0 (800) 21 00 65.
 2. Используя мессенджер Фейсбук, Вайбер или Телеграмм.
 3. Написать на электронную почту [email protected]
 4. Написать в онлайн-чат.

После обращения сотрудники компании «МСЛ» помогут вам оформить оригинал билета, который вы можете предъявить в одном из региональных представительств фирмы-организатора лотереи.

Налогообложение

Налогообложение выигрышей с азартных игр - ставки на спорт, казино и лотерей - это дополнительный источник пополнения бюджета страны. Лотереи Тип и Топ украинские, выигрыши облагаются налогом согласно требованиям законодательства Украины. Поэтому любой выигрыш независимо от его размера, облагается налог в размере 18%. Но и это не все, помимо прочего, 1,5% в качестве военного сбора, то есть в поддержку армии. Выходит как всего с каждого билета, который приносит игроку прибыль, удерживается 19,5% в налога.

Можно ли платить налог на выигрыш самостоятельно, есть источник дохода в декларации, что и делается гражданами Украины в конце отчетного периода, который составляет год? Нет, компания-оператор государственного лотерея «МСЛ» в данном случае выступает в качестве налогового агента игрока. То есть она самостоятельно удерживает налог, после чего вносит его в казну государства. Неважно, где вы будете получать свой выигрыш - в стационарном лотомаркете, в личном кабинете в приложении «МСЛ», от его суммы автоматически будет отниматься 19,5% в пользу налога.Сделать с этим ничего нельзя, остается только подчиняться действующим правилам.

Можно ли выиграть?

Если вы задаете этот вопрос, то совершенно напрасно, так как выиграть в лотерею Тип или Топ однозначно можно. Для этого потребуется всего одно число из шести билете, одно число из шести, выпавших в лототроне. Сотни тысяч людей ежедневно выигрывают небольшие суммы в эти лотереи. А начиналось все вообще феноменально, только за первые семь дней розыгрыша лотереи Топ украинцы выиграли четыре главных приза по 200000 грн.(сейчас, начиная с 211 тиража, размер главного приза увеличен до 500000 гривен). На то время, в 2013 году, это был уникальный показатель для украинских лотерей. Да и сейчас лотереи Тип и Топ пользуются огромной популярностью именно той машины, что многие игроки выигрывают. Чего стоит только то, что 140 украинцев уже забрали приз за все 6 с хвостиком главного лотерея Тип-топ.

Но нет ли тут какого-то подвоха? Может ли оператор лотерей себе большого выигрыша клиентов, по идее он должен в первую очередь заботиться о собственной прибыли? Все верно, с лотереями Тип и Топ не все так просто, разберемся, почему:

 1. , чтобы выиграть сколько-нибудь значительную сумму, человек должен иметь билет, в заключении соглашения как минимум 2-3 подряд.Такое случается редко. В большинстве случаев удается угадать всего 1 цифру, которая находится на одной из шести позиций.
 2. Условия установлены, что джекпот можно получить, только если все шесть чисел будут располагаться в нужном порядке. Не имеется недостаточно, чтобы в билете были выданы именно те цифры. В других лотереях выигрыш можно получить, если у вас 1, 2, 3, а лототрон выдал, к примеру, 3, 1, 2. В данном случае такой вариант не пройдет.
 3. Даже если в вашем билете 5 цифр совпадают с теми, что состоит из лототрона, вы получите всего 3000 гривен. В одном шаге от джекпота, размер выигрыша несоизмеримо мал.

Резюмируем вышеизложенную информацию - в лотереи Тип и Топ выиграть можно, но в подавляющем большинстве случаев прибыли не так уж высока. Зато стоимость билетов просто минимальна, если сравнивать с другими украинскими лотереями.

Отзывы

Чтобы вы окончательно определились, стоит ли покупать билеты украинской лотереи Тип или Топ, кратко обозначим их основные преимущества и недостатки.

Плюсы:

 1. Розыгрыши несет каждый день, даже в выходные. Очередной тираж Тип разыгрывается днем, тираж Топ - ночью. Это удобно для людей, которые ведут разный образ жизни.
 2. Билеты лотереи стоят недорого, две и пять гривен - это небольшая сумма, зато есть шанс получить сравнительно большой выигрыш - 200 и 500 тысяч гривен.
 3. Есть возможность регулярно выигрывать небольшие суммы, которые если и не дают дополнительного дохода, хотя бы перекроют расходы на покупку лотерейных билетов и подогреют интерес к лотерее. Многие люди на каком-то этапе перестают играть, как не видят результата, это лишает их возможности в скором времени стать большими выигрышей.
 4. Много точек продажи лотерейных билетов МСЛ по всей стране, даже в относительно небольших городках.
 5. Есть возможность установить современное приложение на смартфон, планшет на ОС Андроид, и покупать купоны лотереи Тип или Топ, не выходя из дома, в любом месте, в любое время.
 6. Есть возможность получить выигрыш наличными у продавца билетов или на личный счет в приложении.
 7. Есть возможность в купоне указать до 10 числовых комбинаций, а также сразу оплатить купоны будущих тиражей, чтобы не заниматься покупкой купонов ежедневно.

Минусы:

 1. Нельзя самостоятельно выбрать цифры, которые хочется включить в купон. За игрока все решает компьютер, такой системе многие не доверяют.
 2. Нельзя купить билет Тип ли Топ на сайте оператора лотерей «МСЛ».
 3. Нельзя получить наличными более 3000 грн. Если выигрыш крупный, придется заниматься оформлением документов, что может быть не всегда удобно.
 4. Большинство выигрышей в лотерею Тип или Топ чисто символические.
 5. Необходимо платить налог на выигрыш, каким бы он ни был.

Очевидно, что плюсов у лотерей Тип и Топ больше, чем минусов. Именно поэтому эти азартные игры так полюбились украинцам и вот уже почти 7 лет пользуются большой популярностью.

Лучшие европейские лотереи - полный список

Люди так устроены, несмотря на войны, кризис, всегда верят в чудо. И конечно же, одно из самых заветных желаний - стать сказочно богатым, однажды выиграв в лотерею.Существует множество всевозможных лотерей. Среди них любой человек, уповающий на чудо, найдет для себя игру, идеально подходящую ему по правилам, шансам на победу и размеру главного приза. Причем вовсе не обязательно ограничиваться исключительно услугами отечественных организаторов. Играть можно и в европейские лотереи.

Кто может играть в европейские лотереи

Европейские лотереи наряду с американскими эталоном надежности и славятся огромными суммами главных призов. Отечественные лотереи пока не могут похвастаться и половиной от тех сумм, которые регулярно разыгрывают европейские компании. И при этом организаторы никак не ограничивают право участия в розыгрыше для иностранных игроков - играть в европейские лотереи люди по всему миру.

Для иностранных граждан существует два варианта легального приобретения билетов в лотереи Европы:

 • Купить лотерейный билет в одной из официальных точек продаж, находясь непосредственно в стране, где проводится лотерея.
 • Воспользоваться услугами международного сервиса продажи билетов Lotto Agent.

Дело в том, согласно европейским законам, чтобы лотерейным билетом считался купленным легально, он должен быть приобретен в стране, где проводится розыгрыш. Несмотря на то, что многие компании реализовали функцию продажи билетов через интернет. При покупке проверяется месторасположение пользователя или запрашивается номер документа, который может быть только у конкретной страны.

Лучшие европейские лотереи

Все европейские лотереи объединяет неизменно высокое качество розыгрышей и огромные суммы джекпота, но все они совершенно разные с индивидуальными условиями, шансами на победу.

Есть лотереи, у которых есть гарантированные джекпоты, а есть такие, где сумма главного приза формируется исходя из количества средств, вырученных от продажи билетов, накапливается с каждым тиражом. Есть игры с максимально простыми ограничениями, а есть с огромным разнообразием дополнительных опций, увеличивающих шансы на победу.

Своя горячо любимая местными жителями национальная лотерея есть практически в каждой стране Европы. Кроме того, есть межнациональные европейские лотереи, проводимые сразу в ряде стран.

Все европейские лотереи для россиян и жителей остального постсоветского пространства открыты. Предлагаем со списком лучших лотерей Европы, и выбрать ту, которая больше всех соответствует личным предпочтениям.

🇪🇺 Евромиллионы

Лотерея EuroMillions Одна из самых популярных в Европе и мире. Она проводится вот уже более 10 лет в Париже дважды - по вторникам и пятницам. Любят ее за рекордное количество призовых категорий, здесь их аж 13-ть, а также за внушительные призы.

С 1-го февраля 2020 года джекпот EuroMillions достиг рекордного уровня - 250 000 000 евро. И даже минимальный гарантированный джекпот более чем впечатляющий - сумма главного приза лотереи никогда не опускается ниже 17 000 000 евро.

Чтобы стать абсолютным победителем, игроку нужно угадать 5 номеров основной игры из 50 преступников и 2 из 12 специальных.Кроме этого, игроки получают 12 второстепенных призов, но их сумма неизвестна заранее, а определяется в зависимости от количества проданных билетов с аналогичными выигрышными комбинациями.

🇪🇺 ЕвроДжекпот

Евроджекпот - сравнительно молодая лотерея, первый розыгрыш которой состоялся только в 2012 году. Но юный возраст ничуть не мешает ей считаться одной из лучших европейских лотерей, которые с удовольствием играют по всему миру.

Тираж лотереи проводится только раз в неделю по пятницам.Чтобы принять в нем участие, нужно выбрать свою призовую комбинацию, состоящую из 5 обычных чисел и 2 специальных, и купить билет. Игрок, которому посчастливиться угадать все номера, получит многомиллионный джекпот. Менее удачливые игроки могут получить призы еще по 11 категориям.

Джекпот лотереи стартует с отметки в 10,000000 €. В случае отсутствия главного победителя с каждым тиражом он увеличивается еще на 2 млн. евро, пока не достигнет максимального значения в € 90,000000. Если счастливчик так и не был найден, круг начинается сначала.

🇮🇹 SuperEnalotto

SuperEnalotto - самая популярная лотерея Италии, существующая уже более 15 лет. Итальянцы играют в нее трижды в неделю. Розыгрыши проходят по вторникам, четам и субботам в Риме.

Привлекает лотерея своими простыми правилами с приятным бонусным дополнением. Чтобы увезти домой главный приз, рекордный размер которого некогда составлял € 178800000, достаточно угадать всего 6 чисел из 90 преступников. После того, как была выбрана основная комбинация, из тотализатора вытягивается еще один бонусный шар - Весело.При совпадении любых пяти шаров из основных комбинаций и шара Весело, игрок получает следующий по размеру приз после джекпота.

Минимальный приз игроку принесут всего два угаданных шара, и его размер, как и размер выигрыша по остальным 5 призовым категориям, определяется путем тотализатора в зависимости от количества выигрышных билетов и призового фонда в целом.

🇮🇹 SuperStar

Можно сказать, что это улучшенная версия SuperEnalotto, в которой был добавлен шар SuperStar.Немного модернизировав правила любимой итальянской лотереи, организаторы сумели увеличить все второстепенные выигрыши практически в 100 раз, составили сумму главного приза на 2,000000 евро, а второй по величине приз увеличили на 1,000000 евро.

Розыгрыши этой лотереи также используются трижды в неделю в Риме, и для их использования используют 90 обычных и 90 специальных шаров. Джекпот сорвет тот игрок, который сумеет верно угадать все обычные шары, бонусный шар Jolly и специальный шар SuperStar. Минимальный приз лотереи принесет всего лишь один угаданный шар SuperStar, но он выбирает один на все поля билета.

🇪🇸 Ла Примитива

Испанская лотерея La Primitiva - одна из самых старинных в мире. Ее первый розыгрыш состоялся в 1763 году. Сегодня принимать в ней участие можно дважды в неделю - по субботам и четвергам.

Игра имеет удивительно простые правила - нужно угадать 6 чисел из 49 преступ.
Минимальная сумма джекпота составляет € 2,000000 и каждый тираж увеличивается на 400 тыс. Руб. евро, если счастливый миллионер не был найден. Рекордный джекпот лотереи составил целых 100 млн.евро.

Игровой набор La Primitiva состоит всего из 49 обычных шаров, что дает игрокам хорошие шансы на победу. Во время игры из лототрона вытаскивают 8 шаров - 6 для основных комбинаций, бонусный шар Complementario и номер Reintegro. Из них формируются 6 призовых комбинаций. Чтобы получить минимальный приз, нужно угадать три числа, чтобы стать миллионером, нужно предугадать все 6 чисел розыгрыша и номер Reintegro.

🇩🇪 Лото 6 авс 49

Доступная для иностранцев и главная лотерея Германии - Lotto 6 aus 49.Принимать участие в ее розыгрыше могут все желающие вне зависимости от места проживания, достигшие 18-ти летнего возраста.

Первый розыгрыш Lotto 6 aus 49 был проведен еще более полувека назад - в 1955 году. До 2013 года организаторы придерживались традиционного формата «6 из 49», а после добавили игру изюминку в виде специального шара Spielregeln.

Теперь розыгрыш проводится на 49 обычных шарах и 10 специальных. Чтобы сорвать джекпот лотереи, нужно угадать все 6 чисел основных шаров, а также номер шара Spielregeln.Минимальный приз полагается тому, кто угадает 2 обычных шара и 1 бонусный.

Минимальный призовой фонд игры составляет 1 млн. евро и с каждым тиражом увеличился еще на миллион, если удача никому не улыбнулась. Таким образом, джекпот достиг € 45 400 000 зафиксировав абсолютный рекорд игры.

🇮🇪 Лото Ирландии

Lotto Ireland - Государственная лотерея Ирландии, которая делает это регулярно.Такая любовь ирландцев к своей лотереи вполненима —- лимитов на максимальный джекпот нет, главный приз будет увеличиваться до тех пор, пока не найдет своего обладателя.

Розыгрыши начиная с 1988 года. Самый крупный зафиксированный джекпот лотереи составил 18,9 млн. евро. Он былен еще в 2008 году между 18-ти коллегами, которые создали свой собственный синдикат.

Чтобы выиграть главный приз игры, нужно угадать 6 чисел из 47 преступника. При этом во время розыгрыша из тотализатора достается не 6, а 7 шаров.Последний называется бонусным и открывает доступ для победы по нескольким дополнительным категориям.

🇫🇷 Франция Лото

France Loto - лотерея из изысков Франции, розыгрыши которой проводились еще во времена короля Франциска I в 1505 году. Преимущество игры в рекордно высоких шансах на победу - 1 к 16.

Розыгрыши лотереи трижды в столице Франции. Для их использования используются 59 шаров - 49 обычных и 10 специальных. Чтобы угадать 5 обычных шаров и 1 специальный выиграть главный приз, нужно угадать.Минимальный размер джекпота составляет 2 млн. евро и в случае отсутствия победителя, с каждым тиражом увеличивается еще на пока не достигнет верхнего лимита в € 36,000000.
Самый крупный сорванный джекпот France Loto достиг рекордных 24,000000 €.

🇪🇸 Эль-Гордо-де-ла-Примитива

Крупная национальная лотерея Испании El Gordo de la Primitiva славится щедрыми выплатами и 9-ю призовыми категориями. Это одна из самых старых мировых лотерей, которую до сих пор любят по всему миру.Что и неудивительно, ведь размер ее джекпота не опускается ниже 5 миллионов евро и с каждым розыгрышем увеличивается на € 4000000 пока наконец не будет разыгран. Абсолютный рекорд игры составил € 33,000000.

Сет шаров El Gordo de la Primitiva состоит из 54 обычных и 10 специальных. Чтобы забрать главный приз, игроку нужно угадать все 5 основных шаров и 1 специальный, который выбирается для всех полей билета. Минимальный признаком того, кто сумеет угадать 1 специальный или 2 обычных шара.

🇦🇹 Лото Австрия

Национальная лотерея Австрии Lotto Austria имеет очень простые правила. Из-за ее формата розыгрыша лотерею еще часто называют Lotto 6 aus 45 - игрокам нужно верно угадать 6 из 45 агентов чисел.

Минимальная сумма джекпота составляет 1,5 млн. евро. Максимальные лимиты не установлены, размер призового фонда игры может достичь по-настоящему гигантских значений.

Правда, джекпоты в Lotto Austria выигрывают часто.В розыгрыше принимают участие всего 45 шаров, которые включают шансы на получение главного приза. Так, максимальный размер джекпота составил € 14 926157 и был разыгран в 2018 году.

🇬🇧 Грозовой шар

Лотерея Thunderball UK, проводится под легендарным британским брендом Национальная лотерея начиная с 1999 года. Тиражи выполняет целых четыре раза в неделю и в каждом из них можно выиграть 500 000 фунтов стерлингов. Да, все джекпоты фиксированы, никогда не опускаются и не поднимаются выше заданной отметки.По сравнению с другими европейскими лотереями может показаться, что это немного. Может и так, но зато сорвать главный приз Thunderball очень легко.

Игровой набор шаров лотереи включает в себя два сета. Первый состоит из 39 номер, а второй - из 14. Обладателем главного приза станет тот, кто сумеет угадать 5 номер из 39 преступника и номер шара Громовой шар из 14 преступника. В дополнение есть еще 8 призовых категорий, выплаты по которым также фиксированы. Например, игроки угадавшие только номер Thunderball гарантировано получить по 3 фунта стерлингов.

🇪🇸 BonoLoto

Испанская лотерея BonoLoto - простая и недорогая. Она проводится ежедневно, кроме воскресенья, начиная с 1988 года. Стартовый джекпот игры составляет 400 тыс. Руб. евро, и с каждым розыгрышем еще на 100 тысяч, при условии, что не был выигран. Таким образом, он вырос до рекордной отметки в 7 млн. евро.

Для проведения розыгрыша используются 49 шаров, из которых, чтобы выиграть джекпот, игроку нужно угадать 6 номеров. Дополнительно из лототрона вытаскивает также бонусный шар Complementario, который позволяет сорвать второй по величине после джекпота приз, угадав его и номера 5 основных шаров.

Как играть в европейские лотереи

Все лучшие лотереи Старого Света представлены на сайте Lotto Agent, что делает их доступными в России, в Украине и других странах. Купить билет и присоединиться к погоне за многомиллионным джекпотом можно выполнив всего несколько кликов.

Рассмотрим детальнее, как купить билет в европейскую лотерею на примере EuroMillions:

  1. Откройте официальный сайт компании Lotto Agent и пройдите несложную регистрацию.
  2. В верхнем меню сайта выбора раздела «Лотереи» и выбрать EuroMillions.
  3. В новом окне открывается форма заполнения билета. Выберите желаемое количество активных полей и свои счастливые номера. Вы также можете воспользоваться опцией «Авто-выбор».

 1. Далее укажите дополнительную информацию о покупке. Выберите тип участия - разовая покупка, мульти-розыгрыш, подписка на 10 тиражей. Добавьте промокоды на скидку или внесите долю в синдикат при желании.
 2. Подтвердите свою покупку и проведите оплату любым способом.

После поступления заявки агенты сервиса приобретут для вас лотерейный билет в официальной точке продаж, и вышлют отсканированную копию билета. Вся информация и билете и его копия всегда будет доступна в личном кабинете. Останется лишь дождаться прямой трансляции розыгрыша. Узнать можете о результате тиража вы также посетив соответствующий раздел на сайте сервиса.

Как получить деньги в случае выигрыша

Все выигрыши начисляться на счет в личном кабинете на Lotto Agent.Вывести выигрыш в любой момент одним из предложенных методов:

 • банковские карты Visa / MasterCard; электронные кошельки Skrill, WebMoney,
 • Яндекс. Деньги, Qiwi Wallet;
 • банковские переводы;
 • счета мобильных операторов.

Компания Lotto Agent не взимает налоги за выигрыш, но он может удержать налоги согласно правилам лотереи и законодательству страны организатора. Подробную информацию касательно налогообложения выигрышей можно узнать на странице лотереи.

Крупные призы выплачиваются преимущественно лично в руки победителю. Все выплаты свыше 100000 $ выплачиваются в индивидуальном порядке.

Преимущества и недостатки

Европейские лотереи привлекают многомиллионными призами, способными изменить жизнь. Правда, ставки высоки, а шансы выиграть минимальны. Чтобы понять, будет ли участие в игре выгодной инвестицией, или же пустой тратой денег, стоит разобрать все преимущества и недостатки.

К преимуществам европейских лотерей можно отнести следующие моменты:

 • Призы в разы больше, чем в отечественных лотереях.
 • Выплаты денег в стабильной валюте.
 • Честность лотереи гарантирована, а за результаты розыгрышей можно наблюдать в режиме реального времени.
 • Часть прибыли от лотерейного бизнеса поступает в государственные секторы, такие как образование, парковые службы, средства для ветеранов и пожилых людей.

Из минусов можно выделить два ключевых момента. Во-первых, постоянно расчет число крупных синдикатов. Чаще всего, джекпоты крупных иностранных лотереях выигрывают именно синдикаты.

Во-вторых, правила игры, покупки билетов и выигрышей не всегда понятны. Схема покупки хоть и проста, но отличается от отечественных лотерей.

Советы и нюансы

По всему миру еженедельно разыгрываются огромные призы в сотни миллионов долларов, хоть и шансы выиграть в некоторые лотереи меньше, чем попасть под удар молнии.И нет никаких никаких на 100% действенных способов увеличить шансы на победу.

Прелесть и проклять лотерейных игр в том, что повлиять на победу практически невозможно. Есть лишь несколько советов, которые могут повысить шансы на победу, но все равно остается в руках Фортуны:

 • Регулярная игра. По статистике чаще всего выигрывают те, кто играет регулярно.
 • Мультитиражные ставки. Простой способ увеличить шансы на победу. Просто делайте ставку на одну и ту же комбинацию чисел из тиража в тираж, и ждите пока ставка сыграет.
 • Синдикаты. Один из самых простых способов увеличить шансы на победу с минимальными усилиями - покупка билетов в складчину. Чем больше билетов покупает лотерейный синдикат, тем больше шансов, что его участники поделят между собой крупный выигрыш.

Не забывайте о том, как лучше манящим не был главный приз, всегда нужно играть ответственно и с умом. Используйте для покупки билеты только свободные деньги, которые не жалко потерять.

Отзывы игроков

Отзывы игроков касательно европейских лотерей неоднозначных.Их честность и привлекательность главного приза никто не ставит под сомнение. Но шансы на победу главного приза невелики. Впрочем, многим удавалось выигрывать второстепенные призы, которые выглядят весьма привлекательно.

Из положительно можно выделить также удобство покупки. Несмотря на то, что розыгрыши в другой стране, на покупки билета достаточно потратить несколько минут. А забрать свой приз порой легче, чем в отечественных лотереях.

У европейских лотерей есть одно несомненное преимущество по сравнению с отечественными - крупные многомиллионные джекпоты. И пусть пессимисты думают, что в лотереях выигрывают только их организаторы. А теория вероятности и статистика выигрышей показывает, что шансы на победу есть у всех. Новый мульти-миллионер может появиться уже после очередного лотерея розыгрыша. Нужно лишь верить в свою удачу и играть. Постоянство - залог успеха.

Просмотры сообщений: 1 954

Лотерея "Топ-3".Как не проиграть до тиража: 7 важных моментов! | Академия Азарта

. предполагает наименьшую отдачу призового фонда. Тогда во втором случае мы будем анализировать психологию и попытку проанализировать его.Зачем? Чтобы не поступать "как все" и не попадать со своими методами в массу, т. е. определить такие числа, которые будут поданы наименьшим числом игроков.

Разберем такой подход на примере лотереи "Топ-3". Прежде чем перейти конкретно к этому, замечу, что в данной анализу лотерее СРАЗУ НУЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ БИЛЕТОВ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОЧЕРЕДНОСТИ ЧИСЕЛ . Соответственно для работы остаются следующие варианты: «ЛЮБЫЕ 3», «ЛЮБЫЕ 2», «ТОЧНО 1».

Теперь конкретно в таблице: желтым выделены числа, выпавшие 2 раза в одном тираже, зеленым - 3 раза.Справа от таблицы представленных сумм выпавших четных и выпавших нечетных чисел - это наша важная опора!

Итак, определяя 3 числа для тиража, следует придерживаться следующих правил:

1. Эти 3 числа должны быть разными.

2. Не должно быть в нашем арсенале сочетаний 0,1 или 0,2 или 0,1,2.

3. Избегайте любых парных или тройных четных или нечетных сочетаний,
например, 3,5 или 2,4 или 1,3,5.

4. Сумма четных чисел в тираже редко превышает значение "8", поэтому
сочетания 4,8 или 4,6, или 2,8 или 6,8 нужно исключить.

5. Старайтесь в тираж не более одного четного числа , так как в
75% случаев суммы четных чисел МЕНЬШЕ суммы выпавших НЕЧЕТНЫХ,
в том числе и по причине редкости их выпадения!

6. Избегайте упоминания числа «0».

7. Избегайте сочетания чисел 8,9.

ЕЩЕ РАЗ: ЭЩЕ 7 ПРАВИЛ НЕ ИСЧЕРПЫВАЮТ ВСЕГО АРСЕНАЛА - ИЗУЧАЙТЕ И ПРОВОДИТЕ АНАЛИЗ, ТОГДА ВЫ ИЗБЕЖИТЕ ТАКИХ ВАРИАНТОВ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЕТ ОСНОВНАЯ МАССА ИГРОКОВ!

УДАЧИ В РАБОТЕ!

ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ СДЕЛАЮ АНАЛИЗ ЛОТЕРЕИ 12 \ 24.

Архивы тиражей лотерей - лучший помощник для игроков

Лотерея известна человечеству с древних времен. Первые упоминания об этой игре, результат которой зависит от случайного выбора каждого из участников, историки нашли в древнегреческой мифологии. Согласно одному из преданий, воины Эллады тянули жребий - камушки из золотого шлема. Все камни, кроме одного, были пустыми. На «выигрышном» камне находились символы, означающие право счастливчика выйти на поединок с самим Зевсом.В случае поражения он покидал этот мир, душа его переходила в Аид, где его встречали с огромными почестями. А если воину удавалось одержать победу над верховным богом, он получал неуязвимость в битвах и полную славы продолжительную жизнь.

Сегодня лотерея пользуется популярностью практически у всех народов планеты. Современная вариация этой игры подразумевает создание призового фонда посредством взносов каждого из участников. Победители получают материальные призы или денежное вознаграждение.

В России существует множество вариантов лотереи. Наиболее интересными, продуктивными играми среди отечественных поклонников считают «ТОП-3» и «Рапидо». Архив тиражей ТОП-3 полную информацию обо всех предыдущих играх с момента создания этого варианта лото. На официальной интернет-странице «ТОП-3» можно узнать результаты розыгрышей. Также имеется онлайн-счетчик, который показывает частоту выпадения чисел от одного до десяти в разных временных интервалах.

Лото «ТОП-3» пользуется огромной популярностью среди игроков по высокой вероятности выигрыша выигрыша.В игре требуется угадать только 3 цифры из 10, поэтому даже начинающему участнику не составит труда сделать самостоятельный анализ, определить комбинацию цифр, выпадение которых может быть наиболее вероятным.

Другая популярная вариация лотереи - «Рапидо» - наоборот, считается самой сложной. В этом лото игроку предлагается зачеркнуть минимум пять чисел в двух графах билета, купленного офлайн или онлайн. Нужно отметить либо пять чисел в первом поле из двадцати, либо четыре в первом и одну во втором.Во второй графе можно выделить и 2, и 3, и 4 цифры из четырех. В этом случае значительно увеличиваются шансы на выигрыш, однако стоимость билета также увеличивается пропорционально количеству зачеркнутых цифр. Игрок может в дополнительной графе указать множитель, увеличивающий пропорционально размер и сумму выигрыша в случае удачи.

На официальной странице этой лотереи также имеется архив тиражей рапидо. Если проанализировать статистику последних игр, можно повысить шансы на успех.

На правах рекламы

Топ-5 лотерей Украины | Новости

Уже на протяжении одного не десятилетия украинские лотереи играют важную роль в жизни миллионов людей рода развлечения. И с этим трудно поспорить! Так к примеру, за более чем 17-летнюю историю Лото Забава в стране появилось 255 миллионеров и мультимиллионеров (состоянием на начало ноября 2016 года). А сколько всего наши люди выиграли в этой лотерее? А если еще проанализировать статистику других лотерей? Нет, сегодня мы ни в коем случае не собираемся говорить о «лучших» и «худших» лото, или советовать вам во что играть в первую очередь.Это сугубо личное дело каждого. В данной статье мы в произвольном порядке приведем вам пятерку оптимальных лотерей для вашей успешной игры. Поехали!

Лото Максима

А начнем мы нашу сегодняшнюю подборку с Лото Максима. Никакой воды - только коротко и по факту! Денежная числовая лотерея, которая в сравнении с другими лото в Украине, обрела популярность недавно. Лото Максима - это идеальный выбор для тех, кто хочет выигрывать не только часто, но и легко.

Ее правила предельно просты - после приобретения вам нужно будет заполнить игровую карточку, зачеркнув пять сразу из 45 цифр в одном или нескольких игровых полях. При проведении розыгрыша из лототрона выпадает пять выигрышных шариков. «Попадание в деньги» стартует с двух совпавших чисел. Если игрок угадал все пять номеров, тогда ему достается максимальный приз. Если этого не случилось - джек-пот переносится в следующий тираж до тех пор, пока не будет сорван. Таким образом, участники этой лотереи имеют возможность испытать свою удачу снова, в следующий раз претендуя на еще больший джек-пот.Так что не пропустите розыгрыши по ТВ или онлайн - они проходят трижды в неделю (вторник, четверг и воскресенье).

Кено

Еще одна популярная игра от Украинской Национальной Лотереи. Кено - государственная числовая лотерея, позволяющая ее участникам побороться за масштабные денежные выигрыши, разыгрываемые в Украине. Также Кено является лотереей с наибольшим шансом выигрыша других лото, проводимых в стране - если верить статистике, каждая пятая ставка в Кено становится выигрышной.

Для победы достаточно угадать половину из 20 чисел от 1 до 80, которые выпадают в лототроне. В отличие от Лото Максима, здесь количество цифр для ставок игрок выбирает сам. Даже два угаданных вами номера автоматически засчитываются как выигрышные - всего же можно выиграть от 2 до 10 номеров, что никак не влияет на стоимость билета. С выигрышем все прозрачно - максимум 5 000 000 гривен. Что еще немаловажно - участие вашего билета в одном или нескольких последовательных розыгрышах (до 14).Для этого потребуется зачеркнуть внизу игровой карточки то количество розыгрышей, которое вы считаете нужным. Можете попробовать просто сейчас!


Спортпрогноз

А теперь мы плавно переходим от лотерей УНЛ к не менее известным лотереям, которые проводит оператор МСЛ (наследник бывшего «Спорт Лото»). Данная компания проводит десятки различных лотерей, в списке которых и Спортпрогноз - единственная украинская лотерея, в которой разыгрывается джек-пот.Ее участник выиграл в программе, если угадал результаты игр 12-ти команд, включенных в программу тиража. Также выигрыш засчитывается при 10 из 11 угаданных матчей.

Для победы вовсе не обязательно в угадывать исход футбольного поединка - достаточно просто угадать, сыграет отдельную команду вничью, выиграет или проиграет. Что еще не может не радовать, так это то, что в Спортпрогнозе джек-пот выигрывается жителями Украины не менее двух раз в месяц. Хотя, оно и не удивительно - мы же в первую очередь футбольная нация!

Мегалот

Мегалот - еще одна государственная лотерея оператора МСЛ, которая проводится в Украине с 2001 года.За это немалый период было разыграно около 1600 тиражей, сделавших украинцев богаче на свыше 300 млн гривен. Самый крупный выигрыш был оформлен буквально год назад - 15 000 000 гривен!

Для участников потребуется угадать число от 3 до 6 (из 42) в главном игровом поле, а также одно мега число от 0 до 9 (из 10) в дополнительном. В ходе тиража из лототрона выпадает 6 основных шариков (от 1 до 42) и 1 дополнительный мега шарик, позволяющий удвоить сумму выигрыша. Больше подробностей о правилах, акциях, специальной «игре по системе», а также актуальные мегалот результатов можно посмотреть на официальном сайте компании.Розыгрыши проходят каждую среду и субботу в 22:40 на канале «Первый Национальный». Включайтесь!

Лото Забава

Ну и, наконец, Лото Забава. Мы более чем уверены, что об этой лотерее многие из вас уже наслышаны - надеемся, что в хорошем смысле. Без преувеличений, это лото считается безоговорочным лидером лотерейного рынка Украины.


Коротко о правилах. Из лототрона, находящегося в студии Лото Забава, в произвольном порядке выпадают шарики, пронумерованные номерами от 1 до 75. После озвучки ведущими выпавшего шарика все участники зачеркивают соответствующие цифры в своем лотерейном билете (или нескольких). После завершения «Большой Игры» игроки сверяют выпавшие номера с теми же, которые находятся в их билетах. Если одна зачеркнутая линия в одном из трех игровых полей, участникам достался минимальный выигрыш.В случае, если в билете три зачеркнутые линии в одном игровом поле или пять в различных игровых полях - игрок становится обладателем джек-пота. А это, на секундочку, несколько миллионов гривен наличными! Впрочем, все остальные «фишки» и бонусы игры вы можете посмотреть на сайте оператора МСЛ, как и узнать последние Лото Забава результаты . Благодарим за внимание и желаем всем удачи!

В 2018 году в лотереи М.С.Л. выиграли главных призов более чем на 102 млн гривен

Если кто-то печалится о том, что все презенты к новогодним праздникам уже получены, тогда советуем вспомнить, что лотереи М.С.Л. - это возможность получать подарки судьбы каждый день.

Читайте українською

В прошлом году в этом убедились сотни тысяч украинских игроков, популярные отечественные лотерейные бренды подарили надежду на осуществление заветных желаний.

Ведь «Лото-Забава», «Мегалот», «Спортпрогноз», «ТІП», «ТОП», электронные мгновенные лотереи семьи «Швидкограй» и бумажные мгновенные лотереи семьи «Стирачки» за последние 12 месяцев принесли поклонникам большие денежные призы, в том числе - главные.

Абсолютным лидером по выигрышам стала обновленная «Лото-Забава», благодаря которой в 2018 году в Украине появилось 33 новых миллионера и мультимарки, а 19 игроков выиграли новые иномарки (общая стоимость которых составляет 7,6 млн грн). В «Великій грі» джекпотов и главных призов (в категории «3 линии с одной подковкой» и «3 линии с двумя подковками») сорвали на общую сумму 46,4 млн грн.

В конкурсе «Парочка» искателям сладких пирамидок повезло на 4,5 млн грн главных выигрышей.

Разыгранный в прошлом году призовой фонд всех акций «Лото-Забава» составил 4,65 млн гривен.

Новый постоянный конкурс «Багаті та Відомі», который стартовал в эфире «Лото-Забава» в апреле 2018 года, был щедр игроком в студии на 7,15 млн грн.

А в честь юбилейного, 1000-го тиража лотереи «Лото-Забава», в акции «1000 тижнів разом» была разыграна квартира, денежный эквивалент которой составил 500 000 гривен.

Ярким 2018 год стал и для поклонников числовой лотереи «Мегалот»: были сорваны четыре Мегаприза на общую сумму 4 млн грн и один Мега джекпот - самый крупный лотерейный джекпот за всю историю Украины - в размере 17 750 000 гривен!

Спортивная лотерея ТОерея «Спортпрогноз» подарила знатокам футбола 16 джекпотов на сумму более 5,46 млн гривен.

Ежедневные лотереи «ТІП» и «ТОП» выиграли главных призов на 1,7 млн ​​гривен.

Электронные мгновенные лотереи (ЭМЛ) семьи «Швидкограй» и новинка этого года, бумажные мгновенные лотереи семьи «Стирачки», обогатили украинцев почти на 2,5 млн гривен.

Общая сумма вышеуказанных главных призов составляет более 102 200 000 гривен. Таким образом, в 2018 году украинцы ежедневно выигрывали в лотерее М.С.Л. главные призов на более чем 280 000 грн *. Победители лотерей М.С.Л. знают, что Фортуна может подарить свою благосклонность в любой момент, поэтому стоит воспользоваться шансом и приобрести хотя бы один лотерейный.

* Все суммы указаны до уплаты налогов

Справка . Оператор государственного лотерея М.С.Л. (www.msl.ua) - правопреемник традиций советского государственного предприятия Спортлото. Сегодня М.С.Л. имеет представительства во всех регионах Украины и более 5 000 пунктов продаж.Все лотереи компании реализуются через собственную сеть современных электронных терминалов, замкнутую на центральную систему, онлайн-мониторинг проводится со стороны государственных контролирующих органов. В портфеле компании более 50 лотерей, которые имеют лицензию Министерства финансов Украины. Наиболее известные лотерейные бренды: «Лото-Забава», «ХТО ТАМ», «Спортліга», «Мегалот», «ТІП» и «ТОП», «Спортпрогноз», «Гонка на гроші» и электронные мгновенные лотереи семейства «Швидкограй» и бумажные мгновенные лотереи семейства «Стирачки».

С 1993 года М.С.Л. входит в состав Европейской ассоциации государственного лотереи и ТОТО (EL), с 2016 г. - в состав Всемирной Лотерейной Ассоциации (Всемирная ассоциация L оттери, WLA). Лотерейный оператор М.С.Л. единственный в Украине получил два «Сертификата соответствия стандартам ответственной игры» от EL.

В 2018 году оператор государственного лотерея М.С.Л. победил в Национальном конкурсе кейсов по корпоративной социальной ответственности в номинации «Лучший корпоративный вклад в Цель устойчивого развития №3: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию населения всех возрастов».

Факты про топовые лотереи Украины

Что мы знаем или слышали о гослото нашей страны? Какова история топ-лотерей, и сколько украинцев стали богаче благодаря «секундной удаче»? А стоит ли вообще играть в лотереи? Разговоров на эту тематику достаточно много и, как правило, у народа больше вопросов, нежели ответов.Как ни крути, в основном наши люди питают небольшое недоверие к данному виду развлечений… и это несмотря на то, что с недавних пор лотерейный рынок вновь переживает чуть ли не свои лучшие времена

Более того, «ярые противники» лото толком-то в нем и не играли, чтобы делать выводы. В любом случае, мы здесь не для того, чтобы стать защитой или оправданием лотереи направления.Мы просто приведем парочку интересных и действительно дельных фактов самых популярных лото страны, после которых у вас определенно появится пища для размышлений. Давайте же скорее начнем!

Лото Забава

Если вы вдруг решите провести мини-опрос среди украинцев о том, какая лотерея, по их мнению, является самой успешной в стране, гарантируем вам, что в 90% случаев услышите четкий ответ - Лото Забава! И это вовсе не удивительно, так как за время своего существования этот, не побоимся этого слова, гигантище, занимает ведущие позиции чуть ли не во всех лото по Украине - сегодня этот лотерею можно по праву считать №1!

Ну а началось все в 1999 году - тогда в полном объеме отечественным оператором МСЛ был запущен первый тираж теперь уже любимой миллионами украинцев лотереи.Удивительно, но факт: за более чем 18 лет существования «фабрикой миллионеров» было разыграно порядка 5 миллиарда гривен, десятки квартир в Киеве, сотни автомобилей, а также тысячи путевок на отдых за границей и сотни тысяч единиц техники. Среди самых масштабных джек-потов лото: 12 млн грн. (июнь, 2012), 10 млн грн. (октябрь, 2011) и 7 млн ​​грн. (сентябрь, 2012). В октябре 2016 года Национальный реестр рекордов Украины (НРР) официально вручил представителям лото сертификат о рекорде в номинации «Наибольшее количество миллионоверов среди игроков в украинские лотереи».

В совокупности за более чем 925 тиражей (состоянием на начало мая) миллионерами стали свыше 264 украинцев, 5 из которых - в 2017 году. Первым миллионером в истории украинской лотереи стал Владимир Марченко. Произошло это 26 июня 2001 года - в этот день игроку посчастливилось выиграть более двух миллионов гривен! 22-му миллионеру «Лотос Забава», Василию Савчуку, удалось выиграть еще большую сумму - почти 3,5 млн гривен. На момент выигрыша жителю Черновцов уже исполнился 18 лет - по сей день он считается самым молодым лотерейным миллионером страны.В 2009 году юбилейным 50-м миллионером народной лотереи стал 24-летний Константин Третяк. К своей победе уроженец Днепра шел целых 5 лет! А 15 марта этого же года джек-пот в размере 3 150 000 (тираж № 501) достался супругам из города Хмельницкий.

В 2010 году организаторы лото обновили правила лотереи, что позволит увеличить количество победителей в несколько раз! Результаты не заставили себя долго ждать - в том же году количество миллионеров выросло до 20-ти. Спустя менее года появился еще один рекорд «Лото Забава» - опытнейшему киевлянину Валерию Рудюку, который фактически еще со дня основания лотереи, удалось выиграть 10 миллионов гривен.Таки не зря старался! В конце 2011 года государственное лото отметило юбилей - рождение 100-го миллионера. А уже 10 декабря 2015 года был определен 200-й миллионер, которым стал житель города Кривой Рог, Александр Щербина. Уверены, что рождение 300-го миллионера «Лото Забава» уже не за горами!

Супер Лото

Говоря о других государственных лотереях, пользующихся спросом среди украинцев, то их количество просто зашкаливает! В основном это лото от известных операторов МСЛ и УНЛ: «Мегалот», «Спортлига», «Тип Топ», «Кто Там», «Спортпрогноз»; «Кено», «Лото Максима», «Супер Лото», «Лото Тройка».Конечно же, всем им еще немного до той славы, которая имеет вышеописанная «Лото Забава», однако с каждым годом ситуация улучшается. К примеру, есть одна крутая «лотерейка», которая по некоторым показателям превосходит ту же «Лото Забаву».

Знали вы или нет, но самый большой джек-пот Украины был разыгран в «Супер Лото» от УНЛ. И этот рекорд все никак не могут побить уже порядка 10 лет! Произошло все 14 апреля 2007 года - тогда счастливчику достались 15,2 млн гривен! Вообще, у данного лото тоже немалая история - рождение миллионера выпало на 27 октября 2001 года (тираж №58).Победная комбинация тогда принесла игроку наибольшие на то время 3,8 млн призовых. С того момента все больше украинцев начали играть в «Супер Лото» и зарабатывать хорошие деньги, что продолжается и по сей день.

Мы не можем вспомнить об одном интересном случае, произошедшем далекой зимой 2004 года, который ничем другим, как чудо, и не назовешь. Тогда украинец вписал свое имя в историю лотерейных миллионеров страны, заработав 8,1 млн гривен. При этом, на покупку выигрышной комбинации (42, 43, 19, 18, 26, 7) он потратил всего лишь 28 гривен!

Да, джек-поты тогда были действительно щедрые! К примеру, если перевести те же 8,1 млн по курсу (5,3 грн.за $ 1) на времена 2004 года, то у нас бы вышло почти 1,5 миллиона долларов! А при конвертации с нынешними 26 грн. за $ 1 мы получили ли едва ли $ 300 000. Разумеется, что когда-то уже не вернуть и стоит довольствоваться хотя бы теми выигрышами, которые дают игрокам сейчас. И вправду - разве вы бы не стали на место недавнего триумфатора «Лото Забава», который в тираже №926 сорвал 1 000 000 гривен?

Конечно же да! Но почему бы тогда не попробовать свою удачу в лото, где нам бы платили в иностранной валюте? Международные лотереи - это как раз то, что нам идеально подходит! Если у вас есть хотя бы малейший опыт участия в подобного рода играх, вы без проблем можете перейти на, так сказать, «новый уровень».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *